طيور طيور .

طيور

مهيا سازي سالن مرغداري جهت ورود جوجه

 جهت ورود جوجه بايستي تالار را بعد از آن از شستشو با آب و با به كارگيري از فرمالين ضد عفوني نموده و آنگاه 3/1 مرحله سالن با استفاده از پلاستيك يا برزنت انقطاع گردد . پوشال جهت بستر و يا مجله در سطح تالار پهن گردد و آن گاه آبخوريهاي دستي و سيني هاي دانخوري را به مقدار زمينه نياز در .سطح مسئله لحاظ پخش نمود

ماشين جوجه كشي

با استعمال از فرمالين و پرمنگنات بايستي سالن گاز داده شود و آن گاه از 24 ساعت هواي تالار توسط هواكش تخليه شود به نحوي كه تالار از گاز تخليه گردد . حرارت تالار را حدود 25 رتبه سانتيگراد تنظيم گردد و از قرار به چنگ آوردن آبخوري و يا دانخوري در نزديك منشا حرارتي خودداري شود . 
در 12 ساعت اول ورود جوجه بهتر مي باشد از آرد ذرت جهت تغذيه جوجه ها به كارگيري گردد و تلاش شود جوجه ها حركت داده شوند . همچنين جهت پخش خوبتر دان از ته برنامه كودك هم به كار گيري مي‌شود . ضروري به ذكر است براي جلوگيري از آبريزي بايد پوشال بطور يكنواخت در تالار پخش گردد تا ساخت ناهمواري به ويژه در ذيل آبخوريها ننمايد . 
از تجمع جوجه ها در يك محل مي بايست پرهيز شود . بهترين روش تهيه و تنظيم حرارت و دوري از ايجاد كوران مي‌باشد به‌اين صورت پخش جوجه ها يكنواخت مي‌شود . 
براي دوري از پيدايش بيماري و توليد گله يكنواخت بايستي از راه رشد تك سني استفاده شود . 
تخليه جوجه بايد بطور يكنواخت در سطح سالن پخش گردد و امكان دسترسي جوجه به آب و دان بايد كنترل شود . 
حرارت سالن آن‌گاه از تخليه جوجه بايد حدود 35 الي 36 رتبه سانتي گراد تهيه گردد . 
تنظيم 
حرارت و رطوبت و تهويه : دماي تالار را بايد بمرور كاهش بخشيد و در نقطه پايان هفته اول به 31 مرتبه سانتيگراد رساند و آنگاه هر هفته 2 درجه آنرا اندك نمود از اخلاق جوجه براي انتخاب مناسب بودن دما استفاده مي گردد . دما و رطوبت بطور مكرر بايد ارزيابي گردد . 
در سه روز نخستين عصر رشد رطوبت بالاي 70 درصد و بقيه عصر 50 درصد در حيث گرفته شود . 
كاهش دما و رطوبت سالن قادر است منجر ضعف در تلاش و كاهش يكنواختي گله شود . 
هم‌زمان با تهيه و تنظيم دماي سالن ٬ رطوبت آن هم با به كارگيري از مه پاش تالار بايستي كنترل گردد و نيز با به كارگيري از هواكش هاي هواي سالن را از وجود گرد و خاك و گازهاي سمي پاك نمود . 
فروغ و روشنايي 
دهي : مقدار فروغ و روشنايي مسئله نياز دو روز اول 100 لاكچري ميباشد و آن گاه آن را بايد 50 گران‌قيمت رساند . سفارش شده مي‌باشد كه در رويش بوقلمون گوشتي طبق جدول شماره (4)از برنامه خاموشي استفاده گردد . 
شدت فروغ و روشنايي بايستي در سالن يكنواخت باشد و كاهش زود هنگام ارتفاع فروغ در هفته اوليه فعاليت تغذيه اي و وزن را ناچيز خواهد كرد . 
رئيس 
رشد : هدف از پرورش قابليت و امكان دستيابي هر گله به وزن مناسب و مورد حيث با محافظت ويژگيهاي كيفي آن مي‌باشد . 
جهت رسيدن به اين هدف توجه به نكات ذيل اضطراري مي‌باشد : •پرورش غير وابسته جنسهاي متفاوت به يكنواختي گله امداد مي كند ٬رعايت تراكم گله هم به يكنواختي آن امداد مي‌نمايد . 
بطور مكرر هر هفته مي بايست وزن كشي بطور تصادفي در تالار انجام گيرد و وزن جوجه را با وزن مناسب مورد نظر مقايسه گردد . وزن مطلوب جوجه در نژادهاي متفاوت مختلف بوده و براي اين خواسته مي بايست وزن پيشنهاد گرديده بوسيله كارخانه ايجاد كننده جوجه را در لحاظ گرفت . 
جهت در اختيار گرفتن رشد در حد كمتر از حد بخش اعظم پتانسيل وزن گيري روزانه آنگاه از هفته اول تا تكامل نخستين سيستم اسكلتي ٬ايمني و قلبي و ريوي ميتوان از تعديل رشد استفاده كرد . در اين راستا برنامه هاي محدوديت غذايي و نوري قابل اجرا مي باشند . 
مصرف روزانه دان مي بايست كنترل و توزين گردد و قابليت دسترسي يكسان گله به دان بايد فراهم گردد . پرت دان و هدر رفتن آن بسيار اساسي است و جهت جلوگيري از آن مي بايست دانخوريها مرتبا ً تهيه و تنظيم گردد و اما نوك چيني نيز در اين موضوع اثر مثبت دارااست . 
رئيس 
قبل از كشتار : نگهداري مرغوبيت بو قلمون در مقطع بارگيري و حمل ان به كشتار گاه مضاعف اساسي است .جهت دوري از جانور از موجود بودن ما‌نده داروئي در گوشت ٬كوكسيدويو استات چهار روز گذشته از كشتار انقطاع شود .از تغذيه با ذرت آسياب نشده پرهيز گردد و سه ساعت پيشين از كشتار از مصرف دان جلوگيري شود . 
برنامه محدوديت نوري را ميتوان يك هفته قبل از كشتار جدا كرد . 
در موقع بارگيري بوقلمون نوروفروغ سالن بايستي انقطاع شود و در فيس امكان از توري جهت محدود كردن گله استفاده شود . 
در مدت حمل هم به فضاي اضطراري جهت هر بوقلمون بايد دقت نمود و حتي الامكان از حمل بوقلمون هايي غير هم وزن در يك قفسه خودداري شود . 
تغذيه 
: گرد آوري طيفي از جيره هاي متعادل كه نياز تغذيه اي بوقلمون گوشتي را در كليه روند رشد تامين نمايد و راندمان و سوددهي را به حد بيشتر برساند دوچندان حساس و لازم ميباشد . جيره ضمن برآورده كردن نيازهاي بوقلمون به انرژي ٬پروتئين ٬اسيدهاي آمينه ٬مواد معدني و ويتامين ها و اسيدهاي چرب حتمي بايستي ارزش مطلوب نيز داشته باشد . دان همواره مي بايست نو و از لحاظ تركيبات متعادل باشد . تنوع مواد غذايي در جيره حائز اهميت ميباشد . در جدول شماره 6 احتياجات غذايي بوقلمون گوشتي در سنين متعدد آمده مي‌باشد . 
جدول 
در فايل پيوست هفته اوليه و دوم به مقدار ويتامين D3 جيره زياد توجه شود و مصرف 1000 واحد در بين الملل به ازاي هر جوجه در روز از ويتامين D3به منظور پيشگيري از پيدايش معضلات ناشي از ريكتزيا يا اين كه نرمي استخوان در سنين فراتر توصيه مي شود .: 
كيفيت 
جوجه: جوجه يك روزه را بايستي از محل داراي اعتبار تهيه و تنظيم نمود و همه اطلاعات بهداشتي در زمينه جوجه و گله مادر را از محل تهيه جوجه مي بايست كسب نمود . 
براي 
رعايت امنيت زيستي گله بايد به موردها دقت نمود : •پرورش 
گله تك سن •استفاده 
از جامه كار و چكمه بكارگيري حوضچه ضد عفوني هنگام ورود •جلوگيري 
از رفت و آمد به واحد هاي ديگر •استفاده 
از مواد اوليه غذايي تندرست و نو (از واحد هاي ديگر پرورش طيور حتي الامكان دان تهيه نشود •جلوگيري از ورود پرنده ها به انباردان و عايق بودن سقف انبار و پرهيز از رطوبت بسيار در انبار دان بايد اعتنا داشت . 

 

برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۷:۱۰ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :