طيور طيور .

طيور

ضدعفوني سالن‌هاي رويش طيور و تخم‌مرغ‌هاي قابل جوجه‌كشي

 يك عدد از بخش اعظم ترين مسايل صنعت طيور، انتقال آلودگي هاي باكتريايي از طرز پوسته تخم مرغ مي باشد .

ماشين جوجه كشي

در شرايط نا مناسب و در صورتي كه تخم مرغ به طريق مناسب ضد عفوني نشود، دست اندركاران بيماريزا به درون آن نفوذ كرده و سبب تلفات جنيني و كاهش درصد جوجه آوري مي شوند .مي بايست توجه داشت تخم مرغ هايي كه بستر گذارده مي شوند به مراتب از آنهايي كه در آشيانه گذاشته مي شوند كثيف ترند . همينطور كارداران ديگري نظير جعبه و كتف هاي جمع آوري تخم مرغ ، وسايل حمل و نقل جوندگان و حشرات ، كفش ، خرقه و دست كارگران تخم مرغ عده كن و يا بي دقتي ها در هچري و بازديدكنندگان ، همه به توليد آلودگي ياري مي نمايند .لذا توصيه مي شود كه تخم مرغ ها فورا آنگاه از عده آوري ضدعفوني گرديده تا زمان از باكتري ها گرفته شده و نتوانند از غشاء پوسته عبور كرده و به درون تخم مرغ نفوذ كنند .فرمالدئيد ماده اي هست كه از بدو آغاز صنعت طيور به صورت صنعتي امروزي همواره جهت ضدعفوني تخم مرغ و يا اين كه ديگر سالن هاي رشد به كارگرفته شده مي‌باشد .جهت به دست آوردن گاز فرمالدئيد ازفرمالين مايع ( ۴۰-۳۷% فرمالدئيد در محلول) ياور با ماده اي تثبيت كننده جهت خودداري از انعقاد درسرما و ريختن آن بر روي پرمنگنات به كار گيري مي كنند .آزمايشات فراواني نشان داده اند كه مصرف فرمالدئيد تا ۹۹% باكتري هاي سطح تخم مرغ را كاهش داده ميباشد . فرمالدئيد عليرغم برخي از اثرات زيان آور، دوچندان ارزان و در از دربين بردن ويروس و آلودگي هاي متعدد در طول زمان انكوباسيون زياد موثراست .همچنين مي توانايي از پودر آن به نام پارافرمالدئيد استفاده نمود كه جهت تدخين آن از هيترهاي برقي به كارگيري مي نمايند كه در جايگاه حرارت خاصي منجر تبخيرگاز مي شوند . منتهي مصرف آن ها در اطاق گاز تخم مرغ يه خرده ايراد و زمان فعاليت با آن طولاني است . 
عمليات 
پيشين از ضدعفوني بايد اعتنا داشت كه ضد عفوني بر روي تخم مرغ هاي آلوده و ذرات چسبيده كود بر روي آن موءثر نخواهد بود لذا بايد مرحله تخم مرغ را به راه و روش كم آب توسط فرچه ي سيمي يا سمباده قابل انعطاف تميز نمود به طوري كه آسيبي به پوسته وارد نشود . مي بضاعت و توان تخم مرغ ها را در محلول گرم مايع ضد عفوني شسته و يا اسپري نمود . پوشيده شدن مرحله تخم مرغ و درزگير شدن آن توسط ماده اي ضد عفوني از ورود باكتري هاي ثانويه به درون پوسته خودداري كرده و لذا مرگ جنيني را كاهش مي دهد فقط ممكن است اختلالاتي در مصرف اكسيژن عبوري از پوسته توليد شود . 
راه‌هاي 
متفاوت و مقادير لازم ضد عفوني در مجموع در ارتفاع دوره ي انكوباسيون جهت به دست آوردن غلظت هاي مناسب گاز فرمالدئيد دو راه و روش وجود داراست . 
۱- طولاني تر كردن ۳۵ ميلي ليتر فرمالين ۴۰% به ۱۰ گرم بلور پرمنگنات پتاسيم به ازاي هرمترمكعب فضاي هچري كه اين واكنش مدام ياور حرارت مي‌باشد . هيچ وقت پرمنگنات را به مايع اضافه نكنيد . 
برخي از منابع علمي مقادير مختلف تري را توصيه مي نمايند: ۲- از طرز حرارت دادن ۱۰ گرم پودر سفيد پارافرمالدئيد به ازاي هر متر مكعب دور و اطراف . بدين منظور از ظروف الكتريكي با كليد تهيه و تنظيم حرارت قلم به كار گيري مي شود . قبلي از تبخير بايستي مقداري آب به دانه ها طولاني تر نمود تا رطوبت لازمه را جهت تاثير اكثر ساخت نمايد .تبخير ۶۰ ميلي ليتر فرمالين به ازاي هرمترمكعب فضا در فضاي هچري روشي مناسب براي دوري از آلودگي ها در ابتداي عصر هچري براي تخم مرغ هست .استفاده مداوم از فرمالين در ارتفاع انكوباسيون اگر چه ممكن هست سبب ساز زردي پرها و استقبال بيشترمرغداران شود البته معضلات تنفسي ساخت نموده و درصد جوجه آوري را كاهش دهد .استفاده مداوم از گاز فرمالدئيد درطول انكوباسيون ضرر آور است . هميشه اثر فرمالين به غلظت به فعاليت گرفته بستگي ندارد ، بلكه فاكتورهايي از قبيل تبادل هوا ، رطوبت مو جود در محيط و سطوح باطن هچري ها مي تواند مقدار تأثير گاز را تغيير و تحول دهد . 
توجه 
هاي حتمي دركاربرد فرمالين استعمال از فرمالدئيد در اواخر زمان انكوباسيون ممكن هست سبب ساز صدمات تنفسي به جوجه ها شود ، به خصوص مواردي كه غلظت هاي بالاتري تجويز گرديده باشد .از پيامدهاي مصرف بي منش فرمالين ، تأثير آن بر روي دستگاه تنفسي مخصوصا" والا شدن سلول هاي Goblett بر اثر تحريكات فرمالدئيد در جوجه هاست . نتيجه آن توليد و تجمع موكوس در ناي هست . همچنين اين گازها در موكوس آبكي ناي حل شده و PH به سمت اسيدي ميل نموده و اين قضيه سبب وقفه در عمل مژكها و كاهش توانايي در پاك سازي ذرات تنفسي و دست اندركاران بيماريزا در دستگاه تنفسي مي گردد كه در مجموع عملكرد و تندرست پرنده را در روند آن‌گاه به مخاطره مي اندازد .جهت منفعت وري بخش اعظم درب هاي محل ورود و تمامي منافذ در موقع ضد عفوني مي بايست بسته باشند . خروجي هواكش ها و بخاري ها هم بايد با نايلون پوشيده شوند . 
نكات 
ايمني در مصرف فرمالدئيد براي انسان گاز فرمالدئيد زياد سمي مي‌باشد و لذا در موقع مصرف آن بايستي نكات ايمني يگانه نظر گردد:از تنفس گاز فرمالدئيد بايد شديدا" پرهيز شود . در فاصله دو ضد عفوني ، دراطاق تخم مرغ قبلا" مي بايست از نحوه هواكش هاي كاركشته اقدام به بيرون كردن گازها نموده و آن‌گاه وارد اطاق ها و يا اين كه تالار ها شد .درصورت تنفس شديد ، آسيب ديده را به هواي آزاد منتقل و حتما" از يك دستگاه تنفس تصنعي و مصنوعي اكسيژن استفاده بگيريد .هيچ وقت فرمالدئيد را با ضدعفوني كننده هاي كلره به عمل نبريد زيرا فعل و انفعال اين دو تركيب ايجاد گازهاي سمي سرطان زا وبسيار خطرناك براي انسان مي نمايد .در مواقعي كه استعمال از گاز فرمالدئيد ممنوع مي باشد و يا اين كه در شرايطي كه پيشنهاد هاي ايمني را نمي بضاعت انجام داد، از شيوه هاي ديگر ضد عفوني از جمله غوطه ور نمودن تخم مرغ ها در محلول آنتي بيوتيك مي بضاعت استعمال نمود كه روشي مفيد براي در دست گرفتن مايكوپلاسما گالي سپتيكوم و ساير بيماري ها در گله جوجه هاي گوشتي مي باشد .همچنين قرار دادن تخم مرغ ها در معرض نوروروشنايي ماوراء بنفش در محدوده ي طيف ۲۸۰-۱۰۰ نانومتر مي تواند درمقابل دست اندركاران پاتوژن از گزاره اشرشياكولي و سالمونلا زياد اثر گذار باشد .اخيرا" جهت ضدعفوني تالار هاي رشد و تخم مرغهاي هچري از فرمالكس به كارگيري مي شود كه نتايج آن كاملا" رضايت بخش بوده است . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۳۴:۴۸ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :