طيور طيور .

طيور

عوامل موثر و روش هاي بهبود ضريب غذايي

عوامل 
موثر و روشهاي بهبود ضريب تبديل غذايي در طيور گوشتي ميزان تبديل مواد غذايي به گوشت مرغ برهان كليدي در انتخاب سودمندي رويش طيور گوشتي مي‌باشد .ضريب تبديل غذايي(FCR) يا مقدار غذاي موضوع نياز براي بيش تر شدن يك واحد وزن،شاخص متداولي ميباشد كه در صنعت طيور جهت بررسي كارآيي نسبي خوراك مورد به كار گيري رشد دهندگان قرار مي گيرد .دست اندركاران حياتي موثر در اين موضوع مشتمل بر كارداران فيزيولوژيك،عوامل مديريتي،موارد مربوط به تغذيه و خوراك طيور،تاثير افزودني هاي خوراك و نيز كنترل بيماريها و تلفات در مرغداريها مي باشد .طي مطلب حاضر،ضمن چك جزئيات مربوط به هر كدام از دست اندركاران فوق روشهاي بهبود ضريب تبديل غذايي در گله هاي مرغ گوشتي موضوع دعوا قرار مي گيرند . 

ماشين جوجه كشي

اندازه تبديل مواد غذايي به گوشت مرغ عامل حياتي در گزينش سودمندي رويش طيور گوشتي مي‌باشد .ضريب تبديل غذايي(FEED CONVERSION RATIO) يا اين كه مقدار غذاي مسئله نياز بر حسب واحد وزن براي طولاني تر شدن يك واحد به وزن زنده مرغ،شاخص متداولي ميباشد كه در صنعت طيور جهت چك عملكرد نسبي غذا قضيه به كار گيري رويش دهندگان و شركت ها قرار مي گيرد . 
در بسياري مورد ها پژوهشگران يك نسبت معكوس بنام بازدهي غذا(FEED EFFICIENCY) به مضمون‌ بيش تر وزن بدست آمده بر حسب واحد وزن به ازاي يك واحد غذاي مصرف گرديده را،جهت سنجش تاثير روشهاي آزمايشي متفاوت بر روي پرنده ها مسئله استعمال قرار مي دهند .عامل ها متعددي ضريب تبديل غذايي يا ميزان بازدهي خوراك را زير تاثير قرار مي دهند . 
دست اندركاران 
موءثر در اين قضيه و روشهاي بهبود ضريب تبديل غذايي است: عامل ها 
مربوط به تغذيه طيور 1-ميزان 
انرژي جيره حيوان‌ها جهت برآورده نمودن احتياجات انرژي خود،غذا مصرف مي كنند .بدين ترتيب مقدار انرژي جيره طيور گوشتي اثر مستقيم بر مقدار غذاي مسئله مصرف روزانه پرنده ها دارااست .طيوري كه با جيره حاويkg /kcal 2900 تغذيه مي شوند در حدود 10 درصد بيشتر از پرندگاني با جيره دربردارنده KG/KCAL 3300 غذا مصرف مي كنند تا به اين وسيله نبود انرژي جيره و مصرف طعام هنگامي يك رابطه بدون واسطه و قابل پيش بيني است كه جيره بطور بي نقص از حيث پروتئين،اسيدهاي امينه و ديگر مواد مغذي واجب تهيه و تنظيم شده باشد تا از شيوه مصرف روزمره اين مواد احتياجات اضطراري جهت رشد بر طرف گردد . 
اين احتمال وجود دارد كه اندازه انرژي حساب و كتاب شده از نحوه جداول ادغام غذا بطور دقيق مطابق با انرژي واقعي جيره نبوده و بسته به نوع و كيفيت مواد غذايي موضوع مصرف اكثر و يا كمتر از مقدار حقيقي انرژي باشد .معمولا در جداول مخلوط خوراك ارزش انرژي مواد غذايي با منشاء دامي از قبيل گوشت،استخوان و متاع هاي طيور كمتر از انرژي حقيقي حاصل از اين مواد تقريب زده مي شود . 
براي نمونه براي ماده غذايي دربرگيرنده گوشت و استخوان با كيفيت عالي ارزش انرژي متساوي KG/KCAL 1980در حيث گرفته مي شود در صورتيكه پژوهش انجام گرديده در كالج جورجيا دلالت بر اين دارااست كه قيمت انرژي مواد غدايي فوق نزديك به KG/KCAL 2500 مي باشد .عامل تحت تر در نظر به دست آوردن انرژي حاصل از مواد غذايي يا منشا حيواني اينست كه هنگام تعيين انرژي متابوليزابل (METABOLISABLE ENERGY) حاصل از اين مواد توسط روشهاي رايج نياز به خوراندن مقادير زياد بسيار ماده غذايي مي باشد و بعلت ميزان بالاي كلسيم و فسفر محتوي اين مواد در جذب چربي اختلالاتي صورت مي دهد و انرژي كمتري ساخت مي شود به كار گيري از مقادير دوچندان جنس هايي غذايي با منشاء دامي در تهيه و تنظيم جيره طيور گوشتي ممكن مي‌باشد باعث تحصيل ضريب غذايي بهتري گردد ولي عدم در نظر به چنگ آوردن ميزان ظريف انرژي اين اجزا منتج به بروز مشكلاتي مي شود . 
در آخرها دهه 70 ميلادي بواسطه ارزش نسبتا ارزان مواد غذايي با منشاء حيواني در مقايسه با سويا نقص‌ عمده اي بنام سندرم پرنده چرب (OILY BIRD SYNDROME) در طيور گوشتي ايالت جورجيا شايع شويد .به كارگيري از مال هاي فوق تا 15 درصد جيره و هم زير در لحاظ تصاحب كردن ميزان انرژي متابوليزابل اين مواد منتج به افزايش نسبت كالري:پروتئين در جيره شده و اين امر ارتقا ذخاير چربي و پيدايش نقص‌ سندرم پرنده چرب را بدنبال داراست .كامل كننده چربي يكي از مواد غذايياست كه شايد داراي بيشترين تاثير در تغييرات انرژي جيره طيور گوشتي مي باشد .كامل كننده هاي چربي منحصرا جهت ارتقا مقدار انرژي به خوراك افزوده مي گردند اما اختلافات فاحشي در كيفيت اين مواد وجود داراست .اين فرمان به ويژه در مكملي بنام چربيهاي ادغام شده مشاهده مي گردد كه در مواردي داراي كيفيت فراوان نازلي مي باشند . 
2-شكل 
و و زن حجمي خوراك در مقايسه دان هاي آردي با يكديگر،آن داني كه وزن حجمي بخش اعظم داراست سبب پرورش سريعتر طيوران مي گردد . 
همچنين دان پلت موجب FCR بهتري مي گردد زيرا جهت اخذ خوراك بوسيله پرنده با دان پلت انرژي كمتري صرف مي گردد .يكي از عوامل موءثر در ضريب تبديل غذايي در پرورش طيور گوشتي،كيفيت غذاي پلت شده اي ميباشد كه به طيوران خورانده مي شود .اختلاف بيشتر اي در ميزان پرورش و ضريب تبديل غذايي پرندگان تغذيه شده با غذاي پلت گرديده و غير پلت،وجود دارد .علت اين اختلاف صرف مقادير فراوان انرژي جهت دريافت غذا بوسيله پرندگاني ميباشد كه با غذاي پلت نشده تغذيه مي شوند . 
چنين برآورد شده مي باشد كه به ازاي هر 10 درصد افزايش در خردترشدن غذاي پلت گرديده ضريب تبديل غذايي يك دهم ارتقاء مي يابد .در صورتي‌كه چه ممكن ميباشد كيفيت غذاي پلت گرديده بلافاصله پس از خروج از دهانه آسياب خوب بنظر برسد،اما در راستي اين كيفيت مي بايست به هنگام مصرف خوراك به وسيله پرنده در تالار مرغداري وجود داشته باشد .مشاهدات نويسنده در مزارع رويش طيور دلالت بر اين دارد كه مي بايست جهت بهبود كيفيت غذاي پلت شده هنگام عبور از ترافهاي دان خوري كوشش نمود . 
3-برنامه 
غذا دهي


برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۰:۰۷ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :