طيور طيور .

طيور

قرقاول معمولي(نر وماده)

قرقاول 
معمولي(نر وماده) 

8 . 
جنس كريزولوفوس : Chrysolophus Genus : اسم 
ديگر آن قرقاول طوقي Ruffed Pheasants مي باشد ودو جور دارااست كه عبارتند از : 1 . 
قرقاول طلايي Golden Pheasant 2 . 
قرقاول ليدي آمبرت Lady Amherst's Pheasant 

[تصوير: ShowPicture .aspx?ID=a3eed490-9fb9-4195-9 . . .543529e547] 

قرقاول 
ليدي آمهرت(نر وماده) 


9 . 
محصول پولي پليكترون : PolyplectronGenus: نام 
ديگر آن قرقاول طاووسي Peacock Pheasants هست و هفت دسته داراست كه عبارتند از : 1 . 
قرقاول طاووسي دم برنزيBronze-tailed Peacock Pheasant 2 . 
قرقاول طاووسي كوهي Mountain Peacock Pheasant 3 . 
قرقاول طاووسي جرمين Germain's Peacock Pheasant 4 . 
قرقاول طاووسي خاكستري Grey Peacock Pheasant 5 . 
قرقاول طاووسي ماليزيايي Malaysian Peacock Pheasant 6 . 
قرقاول طاووسي برونئي Bornean Peacock Pheasant 7 . 
قرقاول طاووسي پالاوان Palawan Peacock Pheasant 
ماشين جوجه كشي

[تصوير: ShowPicture .aspx?ID=f225451b-0aff-46e4-a . . .f280c0f1b3] 

قرقاول 
طاووسي خاكستري(نر وماده) 

10 . 
كالا رينارتيا : RheinartiaGenus : نام ديگر آن آرگوس تاجدار Crested Argus هست ويك مدل دارد كه به آن قرقاول آرگوس تاجدار مي گويند . 
11 . 
فرآورده آرگوس : ArgusianusGenus: اسم 
ديگر آن قرقاول آرگوس تعالي Great Argus مي‌باشد ودو مدل داراست كه عبارتند از : قرقاول آرگوس والا وآرگوس دونواري 12 . 
مال تراگوپان : Tragopan Genus: اين 
محصول پنج نوع به شرح زير دارااست : · 
قرقاول تراگوپان غربيWestern Tragopan · 
قرقاول تراگوپان ساتير Satyr Tragopan · 
قرقاول تراگوپان بليتس Blythe's Tragopan · 
قرقاول تراگوپان كابوتس Cabot's Tragopan · 
قرقاول تراگوپان تيمنكس Temminck's Tragopan 
[تصوير: ShowPicture .aspx?ID=f96ee4a1-4fd8-441f-b . . .6d92a78d5a] 

قرقاول 
تراگوپان كابوتس 
توليد 
نظير قرقاول : در طبيعت قرقاول ها در بوته زارها جفت گيري مي كند ومعمولاً تخم گذاري پرنده برخلاف ساير پرندگان كه اكثر وقت ها صبح ها چهره مي گيرد، عصرها انجام مي شود . قرقاول ها قسمتي از حيوانات پولي گامي Polygameهستند و هيچ گاه قرقاول نر به يك ماده اكتفا نكرده وعلاقه اي نيز به جوجه ها از خود نشان نمي دهد . در طبيعت متاع ماده به تنهايي وظيفه ساختن آشيانه را جهت نگهداري جوجه ها برعهده مي گيرد وجايگاه مزبور را اكثر زمان ها در محلي سايه ونزديك جريان آب ودر انبوه بوته ها به وجود مي آورد . 
درحالت طبيعي معمولاً قرقاول در هر عصر جنسي در حدود 12تا24 تخم مي گذارد كه رنگ پوسته ها آن ها نزديك به سبز يا قهوه اي زيتوني ميباشد . در بسياري از نژادهاي قرقاول مقدار تخم پرنده كمي كوچك خيس از تخم مرغ بوده داراي پوسته اي نازك وشكننده به رنگ سفيد به هم پا خال هاي قهوه اي و بيضي شكل مي باشد . قابليت جوجه درآوري قرقاول ها عموماً نااميد كننده ودر حدود 65% است، اين در حالي مي باشد كه ميزان جوجه درآوري طيور تجارتي بالاي 80% ميباشد . ميزان پايين جوجه درآوري مربوط به تراز پس از باروري وقبل از تفريخ جوجه ها مي باشد . قرقاول معمولاً در محيط تخم گذاري مي كند ومعمولاً اين تخم ها آْلوده به مدفوع مي باشند . پوسته اين مدل تخم ها خيلي نازك هست و ممكن مي باشد ترك هاي بيشتري داشته باشد، لذا نفوذ باكتري ها به داخل اين نوع تخم ها محتمل تر است . از طرف ديگر در شرايط بد نگهداري، از دست رفتن بيش از حد آب ناشي از تبخير نيز، در اين تخم ها بيشتر به وقوع مي پيوندد . تمامي اين عوامل ممكن مي‌باشد باعث به مرگ ومير جنين ويا توليد جوجه هاي ضعيف كوچك شوند . از آن جا كه جوجه كشي هاي مصنوعي همگاني شده اند ومعمولاً يك جوجه كشي والا از بخشها متفاوت توصيه مي پذيرد، امكان داراست كه تخم هاي كثيف يا توليد گرديده در شرايط بهداشتي نامناسب، نيز به هم پا ساير تخم ها وارد دستگاه شوند . در اين شرايط توسعه و گسترش عفونت هاي حاصل از تخم، تشديد شده وعوامل بيماريزاي جديد با تحويل جوجه ها، به مزارع وارد خواهند شد . 

سكو 
قرقاول براي پرورش قرقاول كمتر مي بضاعت از جايگاه ولانه ماكيان ويا نظاير آن استعمال كرد زيرا كه هر مقدار به آزادي قرقاول دقت گرديده ومحوطه آزاد وبزرگي براي رشد بدان اختصاص داده شود نتيجه كار بهتر خواهد بود . اما چنين متداول است كه براي هر پرنده دو متر مربع جا اختصاص داده شود . نگهداري جوجه هاي قرقاول تقريباً به آساني صورت مي گيرد ، به طوري كه مي بضاعت و توان تعدادي از آن ها را در قفس هاي تعدادي طبقه اي فلزي كه براي رويش جوجه مرغ مرسوم هست نگه داري نمود . 

تغذيه 
قرقاول : يكي از دغدغه هاي اساسي رويش دهندگان طيور هزينه غذاي آنان مي باشد، بديهي مي‌باشد كه هرچه هزينه غذاي پرنده بيشتر شود ، هزينه تمام شده توليد نيز افزايش خواهد يافت زيرا كه غذاي مصرفي در يك زمان رويش ، قسمت اعظم هزينه هاي عصر را مشتمل بر مي شود . برخي را گمان براين هست كه براي تغذيه قرقاول مي بضاعت و توان از جيره ماكيان استفاده كرد اما اين قضيه درستي ندارد زيرا كه جيره هاي غذايي جوجه قرقاول ها بايد 28% پروتئين وجيره غذايي قرقاول هاي بالغ بايد 24% پروتئين داشته باشد . سويا وذرت يكي از تركيبات اصلي جيره غذايي قرقاول به شمار مي رود . 
برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۷:۲۶ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :