طيور طيور .

طيور

تتراسيكلينها در درمان طيور


آنتي بيوتيك هاي والا الطيفي مي باشند كه رويه اثر ضد باكتريايي انها يكسان مي باشد ولي به لحاظ طيف اثر و فارماكوكينتيك قدري با هم متفاوتند اكسي تتراسيكلين و كلرتتراسيكلين داراي منشا ارگانيك بوده ليكن تتراسيكلين ، مينوسيكلين و داكسي سيكلين نصفه سنتتيك ميباشند 
 ماشين جوجه كشي اتومبيل 
تتراسيكلينها را بر شالوده دوران دفع به سه دسته كوتاه اثر متوسط الاثر و طويل الاثر تقسيم مي نمايند تتراسيكلينها بر باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي هوازي و بيهوازي ، مايكوپلاسما ، ريكتزيا ، كلاميديا و چه بسا برخي ازتك ياخته ها اثر گذار مي باشند داكسي سيكلين و مينوسيكلين قابليت و قابليت و امكان حل بيشتري در چربي دارا ميباشند لذا بيش از ساير تركيبات اين گروه توانمند به نفوذ به باكتريهاي مانند استافيلوكوك اورئوس مي باشند املاح كلسيم ، آهن ، منيزيم و سديم جذب تتراسيكلينها را از دستگاه گوارش كاهش مي دهند . كلرتتراسيكلين به صورت محلول در آب و يا اين كه اين كه تركيب با خوراك مصرف مي شود وقابل تزريق نمي باشد جذب روده اي ان ميانگين و تا حدي نيز ضد كوكسيديوز مي باشد اندازه بيش از 100گرم در هر تن خوراك براي طيور تخمگذار سفارش نمي شود درجوجه ها در بالاي اين دارو بيش از 5 روز نبايد مورد به كارگيري قرار گيرد مسافت هنگامي در ميان جدا دارو و ارسال به كشتارگاه يك روزاست . اكسي تتراسيكلين به رخ محلول در آب و يا اين كه اين كه مخلوط درغذا و همچنين تزريقي مصرف مي شود تزريق آن ممكن مي باشد منجر ساخت دلايل جلدي شود مقدار بيش از 200 گرم در هر تن طعام نبايد در جيره طيور تخمگذار مصرف شود در صورتي كه هنگام استعمال ازاكسي تتراسيكلين ميزان كلسيم جيره را كاهش دهند بيش از 5 روز نبايد مورد مصرف قرار گيرند مسافت هنگامي انقطاع دارو تا ارسال به كشتارگاه هنگام مصرف در خوراك 3 روز مي باشد از اكسي تتراسيكلين و كلراتتراسيكلين به اندازه 600 گرم در 5 ليتر اب و به مقطع 5 روز در پيشگيري و معالجه كلي باسيلوز به عمل گيري مي شود كلراتتراسيكلين و اكسي تتراسيكلين به اندازه 02/0 درصد درغذا و آب جهت در اختيار به دست آوردن تورم روده قرحه اي و نكروتيك ودرماتيتهاي ناشي ازكلستريدياها موءثر مي باشند مصرف كلراتتراسيكلين به همين اندازه درغذا مگر و مير جوجه هاي در گير به پولوروم رامتوقف ساخته مي باشد از اكسي تترا سيكلين ، كلراتتراسيكلين و تتراسيكيلين دردرمان عفونتهاي استافيلوكوكي و استرپتوكوكي با نتايج خوب به كارگيري گرديده هست ضروري به يادآوري مي باشد كه موارد مزمن و بسط يافته عفونتهاي استرپتوكوكي به نيكي به معالجه پاسخ نمي دهند بيش تر كردن 200 ميلي گرم اكسي تتراسيكلين به ازاي هر كيلوگرم وزنبدن به خوراك به بازه زماني 2 روز و يا اين كه اين كه 1 گرم اكسي تتراسيكلين به يك گالن آب در به عبارتي دوران جهت درمان اسپيروكتوزيس به كارگيري گرديده ميباشد از كلراتتراسيكلين به مقدار 04/0 درصددرغذا و آب و همينطور تزريق عضلاني در درمان عفونتهاي حاد پاستورلوز ناشي از پاستورلا مولتي سيدا به كارگيري مي شود بوقلمونهاي در گير به بوردتلوزيس با 8/1 گرم تتراسيكلين هيدروكلرايد و واحد پني سيلين G پتاسيم در يك گالن آب به زمان دوروز با برد درمان گرديده اند درمان با آئروسل اكسي تتراسيكلين هم با موفقيت نسبي همراه بوده هست در موارد شديد عفونتهاي مايكوپلاسمايي كه به اكسي تتراسيكلين و كلراتتراسيكلين كليدي باشند مقدمه آنتي بيوتيك را تزريق و آن گاه معالجه را با بيشتر كردن 200 گزم در هر بدن طعام به بازه زماني 7-5 روز ادامه ارائه مي‌كنند اضافه كردن 5/0 درصد اسيد ترفناليك و گاهي كاهش كلسيم جيره توان دارو رابالا مي برد هر يكسري مصرف اين اسيد هنوز فاقد مجوز FDA مي باشد در قضيه ها خفيف بيماري معمولا تجويز اكسي تتراسيكلين و يا اين كه كلراتتراسيكلين به ميزان 200-100 گرم درهر بدن آب يا اين كه طعام به زمان يك هفته كفايت مي كند به خواسته در دست به دست آوردن و پيشگيري از بيماري سينوويت عفوني جوجه ها ازكلراتتراسيكلين به ميزان 100-50 گرم در بدن غذا به طور مستمر به كارگيري مي نمايند به دنبال وقوع عفونت ميزان دارو تا 200 گرم در هر بدن ارتقاء مي يابد ازكلراتتراسيكلين جهت درمان كلاميديوزيس بوقلمونها به اندازه 400-200 گرم درهر بدن غذا به زمان 2 تا 3 هفته استفاده مي كنند چنين منش درماني كاهش وزن را متوقف مي نمايد و بوقلمونها فارغ از ساخت خطر براي مصرف كننده قابل ارسال به بازار مي باشند البته دوروز گذشته از كشتار مي بايست به بوقلمونها غذاي فاقد دارو داده شود همچنين پيشين از ارسال به كشتار گاه مي بضاعت و توان نسبت به معاينه آنان توسط دامپزشك اقدام كرد و از 1 تا 2 درصدانها نسبت به سرولوژي به عمل اورد نكته ديگر آن كه از حفظ بوقلمونها براي زمان آن‌گاه دوري شود و سپس از جدا دارو به كشتارگاه ارسال گردند همچنين بايستي مواظب بودكه حرارت توليد گرديده هنگام تهيه و تنظيم پلت ، منجر از در ميان رفتن كلراتتراسيكلين نشود و غلظت موءثر دارو كاهش نيابد ضمن آن كه مي بايست از بيشتر كردن كامل شدن كننده كلسيم به پلت ها خودداري شود زيرا با اتصال به كلراتتراسيكلين سبب كاهش اثر دارو مي شود از سوسپانسيون خوراكي كلسيم به مقدار 20 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن تن دوبار در روز دردرمان كلاميديوزيس پرنده ها خانگي به كار گيري مي شود . 
ر 

برچسب: دستگاه جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۳:۴۵ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :