طيور طيور .

طيور

معرفي برخي از نزاد هاي كبك

كبك 
جنگلي كاكلي 
اسم علمي آن Rollulus rouloul مي‌باشد . اين گونه در سال 1786م بوسيله طبيعي­دان و فيزيك­دان ايتاليايي «جيوواني اسكوپولي» شناسايي گرديد . نام ديگر آن «كبك كاكلي»، «كبك جنگلي سبز»، «كبك جنگلي كاكلي سرخ» ميباشد . اين گونه صرفا عضو فرآورده «رولولوس» مي باشد . كبكي با جثه كوچك مي باشد كه در بخشها ناچيز ارتفاع باراني در جنوب برمه، جنوب تايلند، مالزي، جزيره سوماترا و برونئي زندگي مي كند . آشيانه خود را بر روي زمين و لابه لاي برگ درختان مي سازد و در آن شش تخم سپيد رنگ مي گذارد كه پس از هجده روز جوجه ها از تخم بيرون مي آيند . ميزان بدن آن در حدود 25 سانتيمتر ميباشد و نرها مقداري بزرگتر از ماده ها مي باشند . هر دو مال لكه پوستي سرخ رنگ فضا ديده را داشته و پاها به رنگ قرمز‌رنگ بوده و فاقد زائده مهميز نظير مي باشند . پرنده نر در قسمت فوقاني تن به رنگ سبز متاليك و در نصيب پاييني بدن به رنگ آبي رنگ است . بالها به رنگ قهوه اي است . راز دارنده كاكلي بلند به رنگ سرخ است . پرنده ماده در قسمت فوقاني بدن به رنگ سبز شفاف مي باشد و پر و بال ها به رنگ خاكستري مي‌باشد و كاكل ندارد . منقار در هر دو پرنده نر و ماده به رنگ تيره مي باشد . اين پرنده زماني كه حس خطر كند ترجيح مي دهد بدود و در فيس لزوم مي تواند مسافت كوتاهي پرواز كند . امروزه به علت از در ميان رفتن سرعت بالا جنگل ها، اين دسته هم در معرض خطر انقراض قرار دارااست . 

كبك 
صخره اي 
كبك 
صخره اي 
نام علمي آن Ptilopachus petrosus مي باشد . اين مدل در سال 1789م به وسيله ارگانيك دان آلماني «جان فردريك جملين» شناسايي شويد . بزرگي آن در مدت بلوغ به 333 سانتيمتر مي رسد نرها پاره اي از ماده ها تبارك خيس و مشابه به نيز هستند . از نظر سر و گردن مشابه به كبك ايراني مي باشند . خاستگاه آن در ميانه آفريقا از حاشيه دريا غربي تا كنيا مي‌باشد . اين مدل فقط عضو جنس «پتيلوباخوس» مي باشد . اين دسته در زبان انگليسي با جور كبك كوهي تشابه اسمي دارااست و هنگام ترجمه اسم آن به گويش هاي آلماني و هلندي و فرانسوي ممكن مي باشد كه در ميان اين دو جور خلط شود . مقدار تن آن در بين 20 تا 25 سانتيمتر مي باشد . بالاتنه هر دو مال نر و ماده به رنگ قهوه اي شكلاتي مي باشد و راز و گردن و سينه پرنده به رنگ قهوه اي است در پرنده نر سينه و شكم به رنگ كرم پرتقالي و در پرنده ماده به رنگ كرم شفاف مي‌باشد . رنگ پوسته تخم صورتي روشن هست و پرنده نر در خوابيدن روي تخم و محافظت از جوجه ها نقشي مهم و با اهميت دارد . در سال 2000م اين گونه به ايالات متحده آمريكا و اروپا وارد شد تا در باغ وحش ها و گلشن پرنده ها به نمايش درآيد . اين نوع در ليست طيوران در معرض خطر انقراض قرار دارااست . 

كبك 
جور سفيد 
نام علمي آن Arborophila atrogularis مي باشد . اين گونه در سال 1850م بوسيله ارگانيك دان انگليسي «ادوارد بليت» شناسايي گرديد . قسمتي از خانواده «فازيانيده» مي باشد . اين دسته در كشورهاي بنگلادش، هندوستان و چين وجود دارد و در جنگل ها و كوهستان هاي مناطق استوايي و نصفه استوايي زندگي مي نمايد و گونه آن در معرض خطر انقراض مي باشد . 

كبك 
تپه اي فيس سفيد 
نام علمي آن Arborophila orientalis مي باشد . اين دسته در سال 1821م بوسيله ارگانيك دان و فيزيك دان آمريكايي «توماس هورسفيلد» شناسايي گرديد . جزو خانواده فازيانيده مي باشد . اين جور صرفا در ميهن اندونزي وجود دارااست و در جنگل هاي استوايي و نيمه استوايي آن مرزو بوم زندگي مي نمايد و جزء جور هاي در معرض خطر انقراض مي باشد . 

كبك 
پشت صاف 
اسم علمي آن Arborophila brunneopectus مي‌باشد . اين مدل در سال 1855م بوسيله ارگانيك دان انگليسي «ادوارد بليت» شناسايي گرديد . جزو خانواده فازيانيده مي باشد . خاستگاه آن كشورهاي كامبوج، چين، لائوس، ميانمار، تايلند و ويتنام ميباشد و در زمين هاي كم طول و جنگل هاي مناطق استوايي و نيمه استوايي زندگي مي كند . 

كبك 
گردن پرتقالي 
نام علمي آن Arborophila davidi مي باشد . اين دسته در سال 1927م بوسيله شرق شناس آمريكايي «جان تئودور دلاكور» شناسايي گرديد . جزو خانواده فازيانيده ميباشد و در شرق كامبوج و در جنوب ويتنام و در طول مرزهاي در ميان كامبوج و ويتنام معاش مي كند . زيستگاه آن جنگل هاي استوايي و نصفه استوايي ميباشد و بخشي از نژادهاي در معرض خطر انقراض مي باشد . 

كبك 
راز بلوطي 
نام علمي آن Arborophila cambodiana هست . اين دسته در سال 1928م بوسيله «دلاكور و جابولي» شناسايي گرديد . جزء خانواده «فازيانيده» هست و خاستگاه آن كشورهاي كامبوج و تايلند ميباشد و در بيشه هاي استوايي و نصفه استوايي قليل ارتفاع و همچنين در جنگل هاي استوايي كوهستاني زندگي مي كند . 

كبك 
سينه سرخ 
اسم علمي آن Arborophila hyperythra مي باشد . اين جور در سال 1879م به وسيله موجود شناس انگليسي «ريچارد شارپ» شناسايي گرديد . جزو خانواده «فازيانيده» ميباشد و خاستگاه آن كشورهاي مالزي و اندونزي است و در جنگل هاي استوايي و نيمه استوايي كم ارتفاع و همينطور در بيشه هاي استوايي كوهستاني معاش مي كند . 

كبك 
منقار سرخ 
اسم علمي آن Arborophila rubrirostris ميباشد . اين دسته در سال 1879م بوسيله جانور شناس ايتاليايي «توماس سالوادوري» شناسايي گرديد . بخشي از خانواده فازيانيده هست . صرفا در مرزو بوم اندونزي وجود دارد و در جنگل هاي استوايي زندگي مي كند . 

كبك 
طوقي بلوطي 
اسم علمي آن Arborophila charltonii مي‌باشد . اين نوع در سال 1845م به وسيله ارگانيك دان انگليسي «توماس كمپل ايتون» شناسايي گرديد . اين دسته در بيشه هاي كم طول استوايي در كشورهاي اندونزي، مالزي، ميانمار، تايلند و ويتنام معاش مي كند . اين گونه در معرض خطر انقراض مي باشد . 

كبك 
سينه صدفي 
نام علمي آن Arborophila chloropus است . اين مدل در سال 1859م بوسيله جان دار شناس انگليسي «ادوارد بليت» شناسايي شويد . اين دسته در كشورهاي كامبوج، چين، لائوس، ميانمار، تايلند و ويتنام وجود دارااست . 

كبك 
تپه­ اي سينه خاكستري 
نام علمي آن Arborophila sumatrana مي‌باشد . اين نوع در سال 1891م توسط جان دار شناس انگليسي «ويليام اوگيل وي گرانت» شناسايي شويد . اين دسته در بيشه ها و كوهستان هاي استوايي و نصفه استوايي در مالزي و اندونزي زندگي مي كند . 

كبك 
بامبوي چيني 
كبك 
چيني 
اسم علمي آن Bambusicola thoracicus مي‌باشد . اين دسته در سال 1815م به وسيله ارگانيك دان هلندي «كونراد جاكوب تيمينك» شناسايي گرديد . اين نوع جثه اي كوچك دارااست و خاستگاه آن شرق ميهن چين و تايوان هست و اخيراً با پيروزي وارد ژاپن شده است . اين دسته به همراه گونه «كبك بامبوي كوهستان» جزو محصول «بامبوسيكولا» مي باشد . كبك بامبوي چيني از بقيه جور هاي كبك كوچك خيس مي‌باشد و پرنده نر يه خرده بلندمرتبه خيس از پرنده ماده مي باشد . سينه و پشت پرنده به رنگ سياه و بلوطي و كرمي رنگ هست و لكه هاي سياهي بر روي بال ها داراست . رخ و گلوي پرنده به رنگ قهوه اي بوده و بالاي چشم ها به رنگ خاكستري مي باشد . اين گونه در جنگل هاي گرم و مرطوب و در محيط چمنزارها معاش مي نمايد و بر بر خلاف نامش ارتباطي به بامبو ندارد . اين جور تا زمان ها در مرز و بوم چين نگهداري مي شد تا اين كه سرانجام در سال 1919م به مرز و بوم ژاپن خط مش يافت و سپس از آن وارد جزيره‌ها هاوايي شد . نسل اين گونه كبك در جزيره هنگ كنگ كاملاً منقرض شد و كارايي هاي انجام گرديده در راستاي احياي مجدد آن در جزيره نتيجه زيادي در بر نداشته است . 

كبك 
فري جينوس 
نام علمي آن Caloperdix oculeus ميباشد . اين گونه در سال 1815م به وسيله جان دار شناسي هلندي «كونراد جاكوب تيمينك» شناسايي گرديد . اين مدل جزء كالا كالوپرديكس ميباشد و در بيشه هاي استوايي و نيمه استوايي كشورهاي اندونزي، مالزي، ميانمار و تايلند زندگي مي كند . اين دسته در معرض خطر انقراض قرار دارد . 

كبك 
راز زرشكي 
نام علمي آن Haematortyx sanguiniceps مي باشد . اين دسته در سال 1879م توسط جان دار شناس انگليسي «ريچارد شارپ» شناسايي گرديد . اين گونه در جنگل هاي استوايي و نيمه استوايي مالزي و اندونزي معاش مي كند . 

كبك 
بامبوي كوهستان 
اسم علمي آن Bambusicola fytchii ميباشد . اين جور در سال 1871م به وسيله جان دار شناس انگليسي «جان اندرسون» شناسايي شويد . اين گونه در كشورهاي بنگلادش، چين، هند، ميانمار، تايلند و ويتنام وجود داراست . 

كبك 
دري 
كبك 
دري 
اسم علمي آن Tetraogallus caspius ميباشد . خاستگاه آن شرق تركيه، ارمنستان، افغانستان و حوزه‌ وسيعي از دامنه هاي سلسله جبال البرز در شمال كشور‌ايران مي‌باشد . جثه اي گرانقدر به رنگ خاكستري نخودي دارد . پرهاي پروازش سپيد رنگ مي باشد و غالباً در بخشها بسيار مرتفع كوهستاني كه طول آن در حدود 1800 تا 3000 متر است، معاش مي نمايد . اندازه تن پرنده نر 58 سانتيمتر و پرنده ماده 55 سانتيمتر هست . رنگ شكم تيره و در پايان قرمز رنگ كمرنگ به لحاظ مي آيد . در پهلوها رگه هاي طولي پهن به رنگ دارچيني چشم مي شود كه لابه لاي آن ها خاكستري مي باشد . دو سوم ارتفاع فرمانروا پرهاي اوليه و ثانوي پر و بال از سمت قاعده سپيد رنگ هست كه هنگام پرواز در تحت پر و بال به فيس نوار پهن و مشخصي چشم مي شود . طرح يگانه صورتش كه مشتمل بر نوار چشمي و گلوي سفيد، تارك خاكستري و خط خاكستري پر رنگ كنار گردن ميباشد از فاصله نزديك قابل مشاهده مي­باشد . تفاوت پرنده ماده با نر در اين هست كه در پرنده ماده تضاد و مغايرت نقش و نگار رخ كمتر است ضمناً پرنده ماده كوچك تر، ناچيز رنگ و تاج و گلو نخودي تر هست . پرنده نر در پا سيخك يا مهميز دارااست . نوع اي كه در جنوب غربي ايران چشم مي شود به رنگ خاكستري شفاف يا اين كه نخودي مي باشد . اين پرنده زياد خجالتي و محتاط بوده و نزديك شدن به آن زياد مشقت بار مي‌باشد . از تماشاگر فرار كرده و با احساس خطر بيشتر، به سرعت بالاي كوهستان پرواز مي نمايد . به ميزان بقيه ماكيان ها اجتماعي نميباشد و معمولاً جفت جفت ديده مي شود . 

كبك دري به دو نوع قفقازي (ارمني) و خزري (مازندراني) وجود داراست . اين پرنده در پرتگاه هاي با شيب تند، كوهستان هاي صخره اي و قلل مرتفع با گياهان ناچيز و پراكنده، به سر برده و در در ميان سنگ ها و اكثر وقت ها در لبه ي صخره هاي مرتفع آشيانه مي سازد . در كشور ايران ساكن و نسبتاً فراوان مي باشد . در سال هاي اخير جمعيت آن به شدت كاهش يافته و شكار آن ممنوع است . 

كبك دري از پرندگان بومي كشور ايران است، در گذشته اين پرنده دوچندان زيباي ايراني نسبتاً بسيار بوده و البته در اكنون حاضر اين پرنده از نوع هايي است كه در معرض خطر انقراض نسل قرار داراست . لذا ميتوان جهت جلويري از انقراض و نگهداري اين پرنده نسبت به نشر آن به رويكرد مصنوعي و با دستگاه جوجه كشي اقدام كرد . در ديرباز در قره داغ به وفور يافت مي شد اما امروزه صرفا در ارتفاعات بلند كوه هاي قوشا داغ، هشتسر و غيره يافت مي شود . اين پرنده در لابه لاي صخره ها لانه ساخته و در هر توشه ماشين جوجه كشي 6 تا 99 تخم مي گذارد . رنگ پوسته تخم سبز روشن مي‌باشد . 

كبك 
سه چيني 
اسم علمي آن Tetraophasis szechenyii است . اسم ديگر آن «كبك گلو زرد» هست . خاستگاه اين كبك حوزه‌ «سي چوان» و «كانزي» در كشور چين مي باشد و در مرز و بوم هندوستان نيز وجود دارد و در بخشها كوهستاني و دامنه هاي صخره اي زندگي مي نمايد . 

برچسب: ماشين جوجه كشي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۳۶:۵۲ توسط:ت.ج موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :