ماشين جوجه كشي ماشين جوجه كشي

طيور

گلوتن گندم چيست؟

گلوتن گندم پودري كرم رنگ با PH حدود ۸/۵ الي ۴/۶ مي‌باشد . از گلوتن گندم در صنعت هاي نانوائي به خصوص در ساخت نانهاي فانتزي به طور وسيعي به كارگيري مي شود . همينطور در صنعت هاي ماكاروني، تهيه و تهيه و تنظيم سوسيس و كالباس، در تهيه غذاي طفل و همچنين در صنعت چسب سازي به عمل مي رود . كشورهاي گسترش يافته از گلوتن گندم به عنوان پوشش حفاظتي تخم مرغ به كارگيري مي كنند . گلوتن گندم به عنوان بيوپليمر جايگزيني براي پليمرهاي سنتزي در صنعت به كارگيري مي شود . در غذاي ماهي به تيتر پلت چسبان از گلوتن گندم به كارگيري مي شود . گلوتن گندم معمولاً دربردارنده ۸۰ ۷۵ درصد پروتئين، رطوبت آن حداكثر ۸ درصد، ميزان خاكستر در حد صفر و كمترين مقدار فيبرخام را داراست . مقدار جذب آب آن دست اندك ۱۷۰ درصد مي باشد . پروتئين هاي حساس گلوتن گندم، گلوتنين وپرولامين هست . گلوتن گندم علاوه بر اين كه منشا پروتئيني قابل قبولي به شمار مي رود، منشاء قابل قبولي از اسيدآمينه ها، مخصوصاً اسيدآمينه هاي گوگرددار و گوگرد معدني نيز مي باشد . كمبود اسيدآمينه هاي گوگرددار اختلال عمده در تغذيه طيور مي باشد .  
 ماشين جوجه كشي ۲-۵- 
وبستردرسال ۱۹۸۴ بيان كرد كه توازن اسيد آمينه ها در گلوتن گندم فراوان مطلوب مي باشد و علاوه بر اين سبب خوشخوراكي غذا گرديده و نسبت به ساير موادغذائي داراي كمترين دليل ها ضدتغذيه اي مي باشد . هگرو فرناندودرسال ۱۹۹۷ گزارش كردند كه جوجه ها نسبت به ويسكوزيته در هفته اوليه زندگي خود زياد با اهميت مي باشند و بالابودن ويسكوزيته روده سبب ساز ساز به كاهش كار آنزيم ها و جذب كمتر مواد مغذي مي گردد . همينطور افزايش ويسكوزيته و ساخت چسبندگي سبب ساز كاهش سرعت عبور محتويات دستگاه گوارش مي شود، در نتيجه مواد غذائي برهه هنگامي بيشتري در روده مي مثل و همين استدلال منجر ساز كاهش مصرف خوراك و در سود كاهش رويش مي گردد . از گلوتن گندم به تيتر مبداء مطلوب پروتئيني در تغذيه آبزيان (قزل آلا و ميگو) نيز استعمال شده مي باشد . هدف از انجام اين آزمايش تعيين بها غذائي گلوتن گندم و تأثير به فعاليت گيري از آن بر بضاعت و توان توليدي جوجه هاي گوشتي مي باشد .در اين پژوهش قيمت غذائي گلوتن گندم و تاثير آن بر بضاعت و توان و بضاعت و توان و توانايي توليدي جوجه هاي گوشتي محاسبه شد . تست با ۵ جيره غذائي انجام شد . جيره هاي آزمايشي شامل: ۱) ماشين جوجه كشي جيره شاهد فاقد گلوتن گندم، ۲) جيره دربردارنده ۵/۲ درصد گلوتن گندم، ۳) جيره حاوي ۵ درصد گلوتن گندم، ۴) جيره دربردارنده ۵/۷ درصد گلوتن گندم، ۵) جيره حاوي ۱۰ درصد گلوتن گندم . جيره هاي آزمايشي از لحاظ انرژي و پروتئين يكسان بودند و براي ۳ بازه زماني آغازين، رويش و آخرين تنظيم و تهيه شدند . دوران آزمايش ۴۹ روز بود . براي تهيه و تنظيم جيره هاي آزمايشي انرژي قابل سوخت و ساز تصحيح گرديده براي ازت و تركيبات شيميائي (پروتئين، اسيدآمينه ها و…) گلوتن گندم اندازه گيري شد . نتايج حاصل از ازمايش نشان اعطا كرد كه ارتقا وزن تن جوجه هائي كه جيره شاهد و جيره حاوي ۵/۲ و ۵ درصد گلوتن گندم مصرف كردند بيشترين بود . جيره هاي حاوي ۵/۲، ۵ و ۱۰ درصد گلوتن گندم سزاوار ترين ضريب تبديل غذا را توليد كردند . اندازه طعام مصرفي در گروهي كه از جيره ۵/۷ درصد گلوتن گندم تغذيه كرده بودند كمترين اندازه بود . درصد تلفات در در در ميان هيچكدام از گروهها تفاوت مفهوم داري نداشتند . كمترين هزينه طعام براي ايجاد يك كيلوگرم وزن زنده در گروههايي كه با ۵ و ۵/۲ درصد گلوتن گندم تغذيه شدند به دست آمد . درصد سينه گروههائي كه با جيره شاهد، ۵/۲ و ۵ درصد گلوتن گندم تغذيه شدند بيشترين مقدار بود و درصد ران، بالها و كبد في مابين گروهها تفاوت معنا داري نداشت . درصد چربي محوطه بطني در گروهي كه با جيره ۵/۷ درصد گلوتن گندم تغذيه شدند بيشترين مقدار بود .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/22 ساعت: ۱۱ توسط:faakhte :

دلايل ايجاد بستر خيس در طيور

يك عدد از مواردي كه پرورش دهندگان طيور به ويژه طيورگوشتي طي دوره رشد با آن مواجه مي شوند وجود بستر خيس مي باشد دست اندركاران مديريتي تغذيه اي و بيماريها مي توانند سبب بروز اين خلل شوند بستر تر ، كه علت آن پيدايش اسهال درگله مي باشد نبايد با آنتريت و يا تورم روده غلط شود اسهال عارضه اي مي‌باشد كه مدفوع وضعيت آبكي داشته باشد در صورتيكه آنتريت عبارت از تورم بافت مخاطي روده در اثر عواملي نظير كوكسيديوز و غيره مي باشد درحالت طبيعي مدفوع با منشاء روده اي در طيور داراي رنگ حنايي و يا اين كه قهوه اي با رسوب اورات در تراز آن مي باشد كه 12 تا 16 بار درشبانه روز تخليه مي گردد مدفوعي كه منشاء آن از سكوم باشد دارنده رنگ قهوه اي تيره ، به رخ نصفه مايع مي باشد و معمولا يك يا اين كه دوبار در شبانه روز دفع مي شود كه اين گونه مدفوع هم نبايد با مدفوع اسهالي غلط گردد .  
 ماشين جوجه كشي ۲-۵- 
مديريت و ارتباط آن با بستر خيس در طيور بستر طيور مي بايست در مرحله وعمق آن از لحاظ قوام و چسبندگي يكسان باشد در شرايط مديريتي مناسب و تندرست گله با توجه به سن ، رطوبت بستر مي تواند بين 10 تا 30 درصد متغير باشد هر چند در مناطق گرم و فراوان خشك رطوبت به 5 درصد نيز ممكن مي باشد كاهش يابد . بستري كه دارنده چنين شرايطي باشد آنگاه از چسبندگي در اثر فشردن در بين انگشتان بلافاصله ذرات آن از همديگر قطع خواهند شد كه وجود اين موقعيت عدم چسبندگي ناشي از فعاليت باكتري هاي جانور درآن مي باشد بستري كه رطوبت آن بيشتر از 30 درصد باشد آن‌گاه از فشردن در دست موقعيت خود را محافظت كرده و ذرات آن ازهمديگر قطع نخواهند شد بستر خيس گهگاه به بستري گفته مي شود كه صرفا مرحله آن مرطوب وچسبنده مي باشد البته قسمت هاي عمقي آن ممكن ميباشد خشك باشد درچنين مواقعي نصيب هاي سطحي بستر آنگاه از خشك شدن تشكيل لايه اي چسبنده وسفت را مي دهد وبه عبارت ديگر ازنظر قوام و چسبندگي در مرحله و عمق از يكديگر متعدد مي باشد وجود بستر سفت در نقاطي از سالن سبب مي شود كه طيور تمايلي به نشستن دراين محل ها رانداشته باشند لذا به علت نرسيدن گرماي بدن طيور به اين نقاط و عدم عمل باكتري هاي مو جود درآن رطوبت و چسبندگي باز نيز عمده خواهد شد در صورت وجود چنين حالتي در بستر با بهبود شرايط مديريتي و زيرو رو كردن بستر بايستي مبادرت به رفع اين مشكل كرده و در چهره نياز كمي بستر نو بيش تر نمود تا مرغها تشويق به نشستن درآن نقاط شوند با پرهيز از ريزش آب در تالار ، تنظيم اندازه و طول آب خوري ها و بهبود تهويه مي بضاعت از تشكيل بستر بهم چسبيده وسفت گرديده دوري نمود . درميان عوامل مديريتي ، تهويه مي تواند بيشترين نقش را داشته باشد 1000 قطعه مرغ در شبانه روز حدود 500 ليتر آب از نحوه مدفوع دفع مي كنند تهويه ناقص كه كاركشته به تخليه اين اندازه آب از سالن نباشد به سادگي و بويژه در زمستان مي تواند منجر بروز بستر خيس و توليد چسبندگي در سطح آن گردد . تغذيه و ارتباط آن با بستر تر در طيور فعاليت همه در طيور به چهره مداوم و ادرار كه به صورت مايع غليظ موكوسي و حاوي اندازه متعددي اورات ميباشد با پوشانيدن تراز مدفوع دفع مي گردد مكانيسمي كه بنام جريان برگشتي ناميده مي شود سبب ساز ميشود مقداري از آب والكتروليت ها مجددا در راست روده جذب شده و تعادل الكتروليتي برقرار گردد . ارتقا مصرف آب صرف نظر از علت آن مي تواند باعث پيدايش اسهال ، مدفوع آبكي و بستر خيس گردد كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود . 1- جيره بندي دان و يا اين كه ناكافي بودن دان بويژه درگله هاي مرغ گوشتي كه دان جيره بندي مي گردد بوضوح ديده مي شود 2- كيفيت آب و دان مصرفي از نظر مقادير سديم ، پتاسيم و منيزيوم . سديم و پتاسيم حجم آب بدن را تنظيم مي كنند وجود ميزان زيادي سديم در آب مصرفي و يا در دان كه مي تواند به صورت نمك باشد باعث ارتقاء مصرف آب خواهد شدوجود پتاسيم اضافي هم كه مي تواند ناشي از وجود آن در مواقعي مثل كنجاله سويا ، ملاس و غيره باشد مثل سديم باعث افزايش مصرف آب و اسهال خواهند شد منيزيم از عناصري است كه به علت وفور آن در مواد نخستين زمينه استعمال دان ، به مكمل طيور افزوده نمي شود معهذا وجود اندازه زيادي از اين عنصر در آب ، منجر پيدايش عارضه اسهال و خيس شدن بستر خواهد شد . 3- متعادل نبودن جيره از نظر ميزان پروتئين و بيش تر بودن و بويژه وجود پروتئين كيفيت بالا و با قابليت هضم قليل در آن وجود چنين پروتئيني كه بخوبي هضم وجذب نشده باشد در انتهاي روده در اثر تخمير ميكروبي باعث بروز اسهال مي گردد پيدايش عارضه سوختگي مفصل خرگوشي در نيمچه هاي گوشتي ناشي از وجود مقادير زيادي پروتئين با قابليت و امكان هضم اندك مثل پودر گوشت و ضايعات كتشارگاهي درجيره مي باشد . 4- وجود مقادير زيادي قند جذب نشده درموادي مانند جو وتغيير فشار اسمزي ناشي از آن در روده اسهال برور خواهد كرد . 5- تغيير ناگهاني مواد اوليه و فرمول دان هم مي تواند سبب ايجاد اسهال در طيور گردد . 6- افزودن چربي با كيفيت پايين و غير قابل هضم از ديگر دست اندركاران بروز اسهال و مدفوع آبكي در طيور مي باشد . 7- ويروس ها باكتريها ، تك ياخته ايها و مايكوتوكسين ها نيز نقش مهمي در ايجاد عارضه اسهال در طيور مي توانند داشته باشند . ماشين جوجه كشي 8- مصرف آنتي بيوتيك ها و گونه هاي داروهاي ضد ميكروبي هم يك عدد از علل كليدي بروز اسهال در طيور مي باشند پيدايش اسهال ناشي از تركيبات ضد ميكروبي بويژه در كشورهايي كه به فيس مداوم از اين مواد به كارگيري مي شود يك عدد از خلل ها اين صنعت مي باشد كه متاسفانه كمتر به آن دقت گرديده و حتي تصور مي شود كه با مصرف اين تركيبات بروز اسهال مي بايست كمتر هم گردد مصرف تركيبات ضد ميكروبي با تغيير و تحول فلور ميكروبي روده وايجاد عدم تعادل في مابين ميكرورارگانيزمهاي موءثر و زيان آور منجر پيدايش اسهال مي شوند . عواقب ناشي از وجود بستر خيس در طيور 1- ارتقا اندازه آمونياك در سالن كه ناشي از تخمير اوره مي باشد . 2- كاهش مصرف دان ناشي از افزايش آمونياك وبروز و يا تشديد عوارض تنفسي و مستعد شدن گله به بيماري هاي ميكروبي و كلي باسيلوز 3- كاهش جذب مواد و كاهش راندمان و همت گله . 4- مستعد شدن گله به بيماري هاي روده و بويژه كوكسيديوز 5- آلودگي تراز خارجي پرنده افزايش تورم مفصل خرگوشي وايجاد زخم درجناغ سينه كه درنهايت باعث به حذف تعداد بيشتري از طيور در كشتارگاه خواهد شد .
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/19 ساعت: ۱۰ توسط:faakhte :

عوامل موثر مصرف خوراك در جوجه هاي گوشتي

مرغداري 
ما 
۲-۴- 
كارداران ضد تغذيه اي به طور ارگانيك برخي تركيبات از قبيل ممانعت كننده هاي پروتئاز، آلكالوئيدها، گواترزا ها، اگزالات ها و فيتات ها موادي هستند كه در ذرات مواد خوراكي وجود دارا هستند . اين تركيبات ضد مغذي پس از مصرف موجب كاهش قابليت دسترسي مواد مغذي، كاهش مصرف غذا و كاهش رويش حيوانات مي شوند (هتچوك، ۱۹۹۴٫ شاهيدي، ۱۹۹۷) . منشأ بعضا از مواد ضد تغذيه اي از متابوليسم باكتري ها و قارچ ها موجود در خوراك مي‌باشد . 
 ماشين جوجه كشي ۲-۵- 
مصرف آب هر يك‌سري محاسبه ميزان ظريف نياز پرنده به آب نسبت به بقيه مواد خوراكي فعاليت آساني نيست، آب ماده اي دوچندان حتمي در جيره پرنده ها به شمار مي آيد . ميزان مصرف آب جوجه هاي گوشتي بستگي به دماي محيط و نسبت آن با رطوبت، تركيبات جيره، نرخ پرورش و راندمان بازجذب آب از كليه ها دارد . افزايش پروتئين نپخته جيره موجب ارتقا مصرف آب و نسبت مصرف آب به خوراك مي شود . مصرف طعام كرامبل و پلت نسبت به خوراك آردي، موجب ارتقاء مصرف آب و خوراك خواهد شد . با ارتقا نمك و يا اين كه بقيه مواد معدني اوسموتيك در جيره، ارتقاء مصرف آب به مراد افزايش دفع اين مواد اضافي از همه ها را شاهد خوا‌هيم بود . 
مصرف آب تاثير بسزايي بر مصرف طعام دارااست . با محدود شدن مصرف آب، تن شروع به دهيدراته[۲] شدن مي كند . 
۳- 
دست اندركاران مديريتي اثر گذار بر مصرف خوراك چه بسا در حالتي كه پرنده ها دو گله جيره يكساني دريافت كنند، ميزان مصرف خوراك دو گله با دو ساختمان و تسهيلات جدا، متعدد خواهد بود . اين تفاوت در مصرف غذا به ادله تفاوت در رئيس و بيماري ساخت مي شود . ۳ دليل مديريتي داراي اهميت كه بر مصرف غذا جوجه هاي گوشتي موثرند دربرگيرنده :۱- دسترسي به آب و خوراك ۲- تنش محيطي ۳- مشكل ها بيماري . 
۳-۱- 
دسترسي به آب و خوراك مرغ گوشتي از لحظه ي ورودش به تالار تا ارسال آن به بازار، مي بايست آزادانه به آب و طعام دسترسي داشته باشد . تعداد آبخوري ها و دانخوري ها بايستي كافي باشد تا رقابت را بين پرندگان به دستكم برساند . در رخ بالا بودن تفاوت در ميانگين وزني گله ، احتمالاً با فقدان دانخوري به ازاي هر پرنده مواجهيم . 
۳-۲- 
تنش محيطي تنش ها بر مصرف غذا جوجه هاي گوشتي تأثير بدي دارا‌هستند . استرس پرنده را ناچار به ارتقا هورمون هايي به منظور جابجايي سوخت تن براي ترس و پرواز خواهد كرد . جواب تن در برابر استرس موجب كاهش جذب مواد مغذي و كاهش قابل دقت جنبش دستگاه گوارشي خواهد شد . استرس خراب و ناگهاني موجب كاهش موقتي در مصرف خوراك خواهد شد و اثرات سوء كمي بر همت پرنده دارد . در حالي كه استرس هاي طولاني و مزمن اثرات بد زيادي روي مصرف غذا دارند . عموماً تنش هاي مزمن مشتمل بر استرس گرمايي، كيفيت زير هوا و بد بودن كيفيت بستر مي باشند . 
استرس گرمايي تأثيرات واضح بدي بر مصرف طعام جوجه هاي گوشتي دارااست . تحمل پرنده نسبت به استرس گرمايي بستگي به عواملي از قبيل مقدار بدن و سرعت رشد پرنده، دماي محيط و نسبت آن با رطوبت داراست . كيفيت بد هوا و بستر نيز اثرات غير مستقيمي بر مصرف غذا دارا‌هستند . سرعت تهويه و مدير بستر از دست اندركاران داراي اهميت تأمين كننده كيفيت اين دو فاكتور مي باشند . 
۳-۳- 
تنش هاي مربوط به بيماري و پاسخ هاي ايميني تنش هاي ايمني توليد شده در پاسخ به بيماري ها به طور قابل توجهي بر مصرف خوراك تاثير دارد . اگر چه بيماري هاي روده اي موجب كاهش مصرف طعام مي شود، هر آنتي ژني ( ميكروب بيماريزا يا واكسن) كه موجب تحريك سيستم ايمني شود، توأم با كاهش اشتها خواهد بود . 

در عفونت ها و اسهال جذب آب، سديم، كلر و گلوكز به طور مني داري كاهش ميابد (كانو، ۱۹۹۶) . ۷۰% كاهش عملكرد پرنده در طول بيماري به ادله كاهش مصرف خوراك مي‌باشد و ۳۰% باقي به استدلال كاهش تجزيه و جذب مواد مغذي مي باشد . 
استرس هاي ايمينولوژيكي در طيور موجب تغيراتي در بعضي هورمون ها مي شود . اين تنش ها موجب كاهش غلظت هورمون هاي آنابوليكي مثل هورمون رويش (الاسر، ۱۹۹۷)، فاكتور پرورش شبه انسوليني (IGF-1) (الاسر، ۱۹۹۵) و موجب ارتقا ترشح هورمون هاي كاتابوليكي از قبيل گلوكوكورتيكوئيد ها مي شود (الاسر، ۲۰۰۰) . با كاهش هورمون رويش شبه انسوليني و كاهش مصرف خوراك، روند تجزيه ماهيچه اسكلتي بدن افزايش ميابد . 
۳-۴- 
رفتار پرندگان به مرور زمان، به صداي دانخوري ها به عنوان غذا عادت مي كنند . بنابر اين تحويل مكانيكي خوراك، موجب تحريك مصرف غذا مي شود . چه بسا پرندگان (پرورش مرغ) از صدا و ديدن دان ميل كردن طيوران ديگر نيز تحريك به تناول كردن مي شوند . 
نتيجه 
گيري در جوجه هاي گوشتي، مصرف خوراك دليل حياتي اثر گذار بر ارتقاء وزن روزمره و ضريب تبديل غذا مي باشد . به برهان تأثير عامل ها متعدد بر مصرف خوراك، اكثر وقت ها بهبود مصرف غذا ضعيف كاري سخت مي باشد مگر با مرور كلي در رئيس سالن و خوراك . مديريت و سالم گله نسبت به عامل ها جيره تأثير بيشتري بر مصرف خوراك ضعيف گله دارا‌هستند . عامل ها جيره اي فقط بر مصرف خوراك پرنده ها يك گله موثرند . بالعكس، تنش هاي محيطي وايمينولوژيكي تاثير عميقي بر مصرف غذا از يك گله به گله ديگر دارا‌هستند . با آناليز منشأ استرس يا اين كه بيماري ها، مي توان در بهبود مصرف غذا پرنده موفقيت هاي قابل توجهي كسب نمود . 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/4/9 ساعت: ۰۵ توسط:faakhte :

فرايند جوجه كشي از تخم نطفه دار مرغ را چه گونه آغاز كنيم؟

انگيزه از ابلاغ مطالب فوق شناخت شما با نكات داراي اهميت در جوجه كشي بود و شما با مطالعه و رعايت موردها فوق يك جوجه كشي چيره و با درصد هچ بالايي را تجربه خواهيد كرد . 
براي آغاز جوجه كشي بايستي به ترتيب فرايند تحت كار كنيد: 
تراز 
نخستين : ضدعفوني تخم ها پس از تنظيم يا اين كه توده آوري تخم هاي نطفه دار مطلوب مي بايست آنها را با كمك يك ابر يا پارچه اي تميز و كم آب كاملا منزه و براق نماييد، و بعد با استعمال از مسواكي پاك و كم آب آلودگي هاي سفت مثل فضله و گل و لاي مو جود بر روي تخم را برداريد . لطفا دقت نماييد كه پيش از اين به خواسته ضد عفوني تخم ها از گاز فرمالدهيد به كار گيري ميشد، ولي با هوشمند شدن دستگاه هاي جوجه كشي و فايده گيري از سنسور هاي كليدي SHT قابليت ضد عفوني با اين گاز وجود ندارد، چرا كه ذرات مو جود بر روي تخم به مرور بازه زماني بر روي مدار سنسور خواهد جلوس كرد و در كاركرد ان اخلال ساخت خواهد كرد، اما درصورتي كه از دستگاه هاي جوجه كشي سابق و يا اين كه دستگاه هاي دست ساز استعمال مي فرمائيد مي توانيد از گاز فرمالدهيد به كار گيري نمائيد . 
لطفا اعتنا فرماييد كه گاز فرمالدهيد سمي بوده و احتمال ايجاد سرطان ريه را ارتقاء مي دهد، به اين ترتيب پيشنهاد مي شود پيشين از استارت به فعاليت از دستكش هاي منحصر و ماسك هاي منحصربه‌فرد به كارگيري نمائيد و به محض ريختن مايع فرمالين بر روي پرمنگنات درب محيط را ببنديد تا به بيرون ساطح نگردد، اين گاز بايستي به دوران 20 دقيقه درون محيط بماند، آن‌گاه بايستي محيط را در فضاي خارج قرار داده و درب آن را باز نماييد تا گاز فرمالدئيد در محفظه بيرون آزاد شده و خسارت هاي آن به حداقل برسد . 

ماشين جوجه كشي

سطح 
دوم : قرار دادن تخم ها داخل دستگاه جوجه كشي قرار 
دادن تخم در دستگاه جوجه كشي قرار 
دادن تخم در دستگاه در سطح دوم جوجه كشي مرغ پس از اين كه تخم ها را ضد عفوني نموديد بايد آن‌ها را درون دستگاه جوجه كشي قرار دهيد چرا كه تخم ها هر چه بخش اعظم در محيط بيرون باقي بمانند احتمال گرفتن آلودگي در آنان عمده خواهد شد و از كيفيت آن ها كاسته خواهد شد . براي قرار دادن تخم ها باطن دستگاه جوجه كشي هم مي بايست نكاتي را رعايت نماييد . مد نظر داشته باشيد كه تخم هاي نطفه دار دارنده كيسه هوايي در قسمت پهن خويش مي‌باشند و هنگام قرار دادن آن ها داخل شانه هاي معمولي يا منحصر به فرد بايد قسمت پهن تخم رو به بالا بوده و قسمت باريك تخم رو به زير باشد تا به جوجه ها آسيبي نرسد، اما اعتنا نماييد كه كتف هاي به كار گيري گرديده در دستگاه هاي جوجه كشي اسكندري به چهره همه كاره بوده و مي بايست تخم ها را به رخ افقي درون شانه ها قرار دهيد، صحيح مانند شيوه جوجه كشي طبيعي، در اين رخ احتمال افتادن تخم از كتف ها هم از ميان خواهد رفت و درصد جوجه شدن تخم ها هم زياد ارتقا خواهد يافت . 
در صورت به كارگيري از كتف هاي همگي كاره، انتقال تخم ها از تراز ستر به سطح هچر به راحتي امكان پذير خواهد بود و صرفا كافيست تا سبد دربردارنده تخم را از روي راك ها برداشته و در كف دستگاه قرار دهيد . دستگاه هاي جوجه كشي اسكندري به دليل دارا بودن مزيت بزرگي به نام ستر و هچر هم زمان اين قابليت را به وجود مي آورد تا مشتري هم‌زمان با قرار دادن تخم هاي تازه باطن شانه ها، اقدام به برداشت جوجه هاي يك روزه نيز از قسمت هچر دستگاه بنمايد . احتمالا اين سوال براي شما پيش آيد كه با وجود مختلف بودن دما و رطوبت در بازه ستر و هچر آيا مشكلي براي تخم ها به وجود نخواهد آمد . در جواب مي بضاعت و توان اعلام كرد كه دماي داخل دستگاه به وسيله سيستم سيركولاسيون پيوسته در اكنون گردش بوده و دما در كل دستگاه يكنواخت مي باشد و رطوبت داخل دستگاه نيز به ادله دانسيته بالاي خويش هميشه در قسمت زير دستگاه باقي مي ماند، به اين ترتيب مدام رطوبت موجود در دستگاه براي هچ مطلوب بوده و هيچ مشكلي را براي تخم هاي تازه وارد به وجود نخواهد آورد . 
البته قبلي از قرار دادن تخم ها داخل دستگاه بايد آن را تست نمائيد تا از صدق كاركرد آن مطمئن شويد، 24 ساعت گذشته از اينكه تخم ها را درون دستگاه قرار دهيد، دستگاه را شفاف نموده و دماي آن را بر روي 37 .7 و رطوبت آن را بر روي 60 قرار داده و درب دستگاه را ببنديد و هر دو الي سه ساعت يكبار به دستگاه رمز بزنيد تا از اثبات بودن دما و رطوبت و هم چنين چرخش راك ها مطمئن شويد، در صورتي كه دستگاه فارغ از هيچ ايرادي به عمل خود ادامه داده باشد، در روز دوم مي توانيد تخم ها را به صورتي كه در بالا توضيح داده شد باطن كتف ها قرار داده و درون دستگاه قرار دهيد، لطفا دقت نماييد كه به مراد صفر شدن روز شمار بايستي دستگاه را ريست نمائيد . 
لطفا به اين نكته هم توجه كنيد كه در شراي پيش از اين از دستگاه جوجه كشي كرده باشيد بايستي آن را تماما بشوييد تا ميكروب هاي احتمالي مو جود در دستگاه از في مابين بروند، چون دما و رطوبت داخل دستگاه جوجه كشي مكاني زياد مطلوب براي پرورش ميكروب ها مي باشد و در صورتي كه از دربين نروند مي توانند به باطن تخم ها نفوذ كنند و جوجه هاي باطن تخم را مشغول خود كنند، نيز چنين قادر به مريض ساختن جوجه هاي تازه به دنيا آمده نيز هستند، براين اساس در صورتي كه به اين سطح توجه نكنيد، ميزان بازده جوجه كشي به شدت كاهش خواهد يافت . 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/3/21 ساعت: ۱۰ توسط:faakhte :

معرفي برخي از نزاد هاي كبك

كبك 
جنگلي كاكلي 
اسم علمي آن Rollulus rouloul مي‌باشد . اين گونه در سال 1786م بوسيله طبيعي­دان و فيزيك­دان ايتاليايي «جيوواني اسكوپولي» شناسايي گرديد . نام ديگر آن «كبك كاكلي»، «كبك جنگلي سبز»، «كبك جنگلي كاكلي سرخ» ميباشد . اين گونه صرفا عضو فرآورده «رولولوس» مي باشد . كبكي با جثه كوچك مي باشد كه در بخشها ناچيز ارتفاع باراني در جنوب برمه، جنوب تايلند، مالزي، جزيره سوماترا و برونئي زندگي مي كند . آشيانه خود را بر روي زمين و لابه لاي برگ درختان مي سازد و در آن شش تخم سپيد رنگ مي گذارد كه پس از هجده روز جوجه ها از تخم بيرون مي آيند . ميزان بدن آن در حدود 25 سانتيمتر ميباشد و نرها مقداري بزرگتر از ماده ها مي باشند . هر دو مال لكه پوستي سرخ رنگ فضا ديده را داشته و پاها به رنگ قرمز‌رنگ بوده و فاقد زائده مهميز نظير مي باشند . پرنده نر در قسمت فوقاني تن به رنگ سبز متاليك و در نصيب پاييني بدن به رنگ آبي رنگ است . بالها به رنگ قهوه اي است . راز دارنده كاكلي بلند به رنگ سرخ است . پرنده ماده در قسمت فوقاني بدن به رنگ سبز شفاف مي باشد و پر و بال ها به رنگ خاكستري مي‌باشد و كاكل ندارد . منقار در هر دو پرنده نر و ماده به رنگ تيره مي باشد . اين پرنده زماني كه حس خطر كند ترجيح مي دهد بدود و در فيس لزوم مي تواند مسافت كوتاهي پرواز كند . امروزه به علت از در ميان رفتن سرعت بالا جنگل ها، اين دسته هم در معرض خطر انقراض قرار دارااست . 

كبك 
صخره اي 
كبك 
صخره اي 
نام علمي آن Ptilopachus petrosus مي باشد . اين مدل در سال 1789م به وسيله ارگانيك دان آلماني «جان فردريك جملين» شناسايي شويد . بزرگي آن در مدت بلوغ به 333 سانتيمتر مي رسد نرها پاره اي از ماده ها تبارك خيس و مشابه به نيز هستند . از نظر سر و گردن مشابه به كبك ايراني مي باشند . خاستگاه آن در ميانه آفريقا از حاشيه دريا غربي تا كنيا مي‌باشد . اين مدل فقط عضو جنس «پتيلوباخوس» مي باشد . اين دسته در زبان انگليسي با جور كبك كوهي تشابه اسمي دارااست و هنگام ترجمه اسم آن به گويش هاي آلماني و هلندي و فرانسوي ممكن مي باشد كه در ميان اين دو جور خلط شود . مقدار تن آن در بين 20 تا 25 سانتيمتر مي باشد . بالاتنه هر دو مال نر و ماده به رنگ قهوه اي شكلاتي مي باشد و راز و گردن و سينه پرنده به رنگ قهوه اي است در پرنده نر سينه و شكم به رنگ كرم پرتقالي و در پرنده ماده به رنگ كرم شفاف مي‌باشد . رنگ پوسته تخم صورتي روشن هست و پرنده نر در خوابيدن روي تخم و محافظت از جوجه ها نقشي مهم و با اهميت دارد . در سال 2000م اين گونه به ايالات متحده آمريكا و اروپا وارد شد تا در باغ وحش ها و گلشن پرنده ها به نمايش درآيد . اين نوع در ليست طيوران در معرض خطر انقراض قرار دارااست . 

كبك 
جور سفيد 
نام علمي آن Arborophila atrogularis مي باشد . اين گونه در سال 1850م بوسيله ارگانيك دان انگليسي «ادوارد بليت» شناسايي گرديد . قسمتي از خانواده «فازيانيده» مي باشد . اين دسته در كشورهاي بنگلادش، هندوستان و چين وجود دارد و در جنگل ها و كوهستان هاي مناطق استوايي و نصفه استوايي زندگي مي نمايد و گونه آن در معرض خطر انقراض مي باشد . 

كبك 
تپه اي فيس سفيد 
نام علمي آن Arborophila orientalis مي باشد . اين دسته در سال 1821م بوسيله ارگانيك دان و فيزيك دان آمريكايي «توماس هورسفيلد» شناسايي گرديد . جزو خانواده فازيانيده مي باشد . اين جور صرفا در ميهن اندونزي وجود دارااست و در جنگل هاي استوايي و نيمه استوايي آن مرزو بوم زندگي مي نمايد و جزء جور هاي در معرض خطر انقراض مي باشد . 

كبك 
پشت صاف 
اسم علمي آن Arborophila brunneopectus مي‌باشد . اين مدل در سال 1855م بوسيله ارگانيك دان انگليسي «ادوارد بليت» شناسايي گرديد . جزو خانواده فازيانيده مي باشد . خاستگاه آن كشورهاي كامبوج، چين، لائوس، ميانمار، تايلند و ويتنام ميباشد و در زمين هاي كم طول و جنگل هاي مناطق استوايي و نيمه استوايي زندگي مي كند . 

كبك 
گردن پرتقالي 
نام علمي آن Arborophila davidi مي باشد . اين دسته در سال 1927م بوسيله شرق شناس آمريكايي «جان تئودور دلاكور» شناسايي گرديد . جزو خانواده فازيانيده ميباشد و در شرق كامبوج و در جنوب ويتنام و در طول مرزهاي در ميان كامبوج و ويتنام معاش مي كند . زيستگاه آن جنگل هاي استوايي و نصفه استوايي ميباشد و بخشي از نژادهاي در معرض خطر انقراض مي باشد . 

كبك 
راز بلوطي 
نام علمي آن Arborophila cambodiana هست . اين دسته در سال 1928م بوسيله «دلاكور و جابولي» شناسايي گرديد . جزء خانواده «فازيانيده» هست و خاستگاه آن كشورهاي كامبوج و تايلند ميباشد و در بيشه هاي استوايي و نصفه استوايي قليل ارتفاع و همچنين در جنگل هاي استوايي كوهستاني زندگي مي كند . 

كبك 
سينه سرخ 
اسم علمي آن Arborophila hyperythra مي باشد . اين جور در سال 1879م به وسيله موجود شناس انگليسي «ريچارد شارپ» شناسايي گرديد . جزو خانواده «فازيانيده» ميباشد و خاستگاه آن كشورهاي مالزي و اندونزي است و در جنگل هاي استوايي و نيمه استوايي كم ارتفاع و همينطور در بيشه هاي استوايي كوهستاني معاش مي كند . 

كبك 
منقار سرخ 
اسم علمي آن Arborophila rubrirostris ميباشد . اين دسته در سال 1879م بوسيله جانور شناس ايتاليايي «توماس سالوادوري» شناسايي گرديد . بخشي از خانواده فازيانيده هست . صرفا در مرزو بوم اندونزي وجود دارد و در جنگل هاي استوايي زندگي مي كند . 

كبك 
طوقي بلوطي 
اسم علمي آن Arborophila charltonii مي‌باشد . اين نوع در سال 1845م به وسيله ارگانيك دان انگليسي «توماس كمپل ايتون» شناسايي گرديد . اين دسته در بيشه هاي كم طول استوايي در كشورهاي اندونزي، مالزي، ميانمار، تايلند و ويتنام معاش مي كند . اين گونه در معرض خطر انقراض مي باشد . 

كبك 
سينه صدفي 
نام علمي آن Arborophila chloropus است . اين مدل در سال 1859م بوسيله جان دار شناس انگليسي «ادوارد بليت» شناسايي شويد . اين دسته در كشورهاي كامبوج، چين، لائوس، ميانمار، تايلند و ويتنام وجود دارااست . 

كبك 
تپه­ اي سينه خاكستري 
نام علمي آن Arborophila sumatrana مي‌باشد . اين نوع در سال 1891م توسط جان دار شناس انگليسي «ويليام اوگيل وي گرانت» شناسايي شويد . اين دسته در بيشه ها و كوهستان هاي استوايي و نصفه استوايي در مالزي و اندونزي زندگي مي كند . 

كبك 
بامبوي چيني 
كبك 
چيني 
اسم علمي آن Bambusicola thoracicus مي‌باشد . اين دسته در سال 1815م به وسيله ارگانيك دان هلندي «كونراد جاكوب تيمينك» شناسايي گرديد . اين نوع جثه اي كوچك دارااست و خاستگاه آن شرق ميهن چين و تايوان هست و اخيراً با پيروزي وارد ژاپن شده است . اين دسته به همراه گونه «كبك بامبوي كوهستان» جزو محصول «بامبوسيكولا» مي باشد . كبك بامبوي چيني از بقيه جور هاي كبك كوچك خيس مي‌باشد و پرنده نر يه خرده بلندمرتبه خيس از پرنده ماده مي باشد . سينه و پشت پرنده به رنگ سياه و بلوطي و كرمي رنگ هست و لكه هاي سياهي بر روي بال ها داراست . رخ و گلوي پرنده به رنگ قهوه اي بوده و بالاي چشم ها به رنگ خاكستري مي باشد . اين گونه در جنگل هاي گرم و مرطوب و در محيط چمنزارها معاش مي نمايد و بر بر خلاف نامش ارتباطي به بامبو ندارد . اين جور تا زمان ها در مرز و بوم چين نگهداري مي شد تا اين كه سرانجام در سال 1919م به مرز و بوم ژاپن خط مش يافت و سپس از آن وارد جزيره‌ها هاوايي شد . نسل اين گونه كبك در جزيره هنگ كنگ كاملاً منقرض شد و كارايي هاي انجام گرديده در راستاي احياي مجدد آن در جزيره نتيجه زيادي در بر نداشته است . 

كبك 
فري جينوس 
نام علمي آن Caloperdix oculeus ميباشد . اين گونه در سال 1815م به وسيله جان دار شناسي هلندي «كونراد جاكوب تيمينك» شناسايي گرديد . اين مدل جزء كالا كالوپرديكس ميباشد و در بيشه هاي استوايي و نيمه استوايي كشورهاي اندونزي، مالزي، ميانمار و تايلند زندگي مي كند . اين دسته در معرض خطر انقراض قرار دارد . 

كبك 
راز زرشكي 
نام علمي آن Haematortyx sanguiniceps مي باشد . اين دسته در سال 1879م توسط جان دار شناس انگليسي «ريچارد شارپ» شناسايي گرديد . اين گونه در جنگل هاي استوايي و نيمه استوايي مالزي و اندونزي معاش مي كند . 

كبك 
بامبوي كوهستان 
اسم علمي آن Bambusicola fytchii ميباشد . اين جور در سال 1871م به وسيله جان دار شناس انگليسي «جان اندرسون» شناسايي شويد . اين گونه در كشورهاي بنگلادش، چين، هند، ميانمار، تايلند و ويتنام وجود داراست . 

كبك 
دري 
كبك 
دري 
اسم علمي آن Tetraogallus caspius ميباشد . خاستگاه آن شرق تركيه، ارمنستان، افغانستان و حوزه‌ وسيعي از دامنه هاي سلسله جبال البرز در شمال كشور‌ايران مي‌باشد . جثه اي گرانقدر به رنگ خاكستري نخودي دارد . پرهاي پروازش سپيد رنگ مي باشد و غالباً در بخشها بسيار مرتفع كوهستاني كه طول آن در حدود 1800 تا 3000 متر است، معاش مي نمايد . اندازه تن پرنده نر 58 سانتيمتر و پرنده ماده 55 سانتيمتر هست . رنگ شكم تيره و در پايان قرمز رنگ كمرنگ به لحاظ مي آيد . در پهلوها رگه هاي طولي پهن به رنگ دارچيني چشم مي شود كه لابه لاي آن ها خاكستري مي باشد . دو سوم ارتفاع فرمانروا پرهاي اوليه و ثانوي پر و بال از سمت قاعده سپيد رنگ هست كه هنگام پرواز در تحت پر و بال به فيس نوار پهن و مشخصي چشم مي شود . طرح يگانه صورتش كه مشتمل بر نوار چشمي و گلوي سفيد، تارك خاكستري و خط خاكستري پر رنگ كنار گردن ميباشد از فاصله نزديك قابل مشاهده مي­باشد . تفاوت پرنده ماده با نر در اين هست كه در پرنده ماده تضاد و مغايرت نقش و نگار رخ كمتر است ضمناً پرنده ماده كوچك تر، ناچيز رنگ و تاج و گلو نخودي تر هست . پرنده نر در پا سيخك يا مهميز دارااست . نوع اي كه در جنوب غربي ايران چشم مي شود به رنگ خاكستري شفاف يا اين كه نخودي مي باشد . اين پرنده زياد خجالتي و محتاط بوده و نزديك شدن به آن زياد مشقت بار مي‌باشد . از تماشاگر فرار كرده و با احساس خطر بيشتر، به سرعت بالاي كوهستان پرواز مي نمايد . به ميزان بقيه ماكيان ها اجتماعي نميباشد و معمولاً جفت جفت ديده مي شود . 

كبك دري به دو نوع قفقازي (ارمني) و خزري (مازندراني) وجود داراست . اين پرنده در پرتگاه هاي با شيب تند، كوهستان هاي صخره اي و قلل مرتفع با گياهان ناچيز و پراكنده، به سر برده و در در ميان سنگ ها و اكثر وقت ها در لبه ي صخره هاي مرتفع آشيانه مي سازد . در كشور ايران ساكن و نسبتاً فراوان مي باشد . در سال هاي اخير جمعيت آن به شدت كاهش يافته و شكار آن ممنوع است . 

كبك دري از پرندگان بومي كشور ايران است، در گذشته اين پرنده دوچندان زيباي ايراني نسبتاً بسيار بوده و البته در اكنون حاضر اين پرنده از نوع هايي است كه در معرض خطر انقراض نسل قرار داراست . لذا ميتوان جهت جلويري از انقراض و نگهداري اين پرنده نسبت به نشر آن به رويكرد مصنوعي و با دستگاه جوجه كشي اقدام كرد . در ديرباز در قره داغ به وفور يافت مي شد اما امروزه صرفا در ارتفاعات بلند كوه هاي قوشا داغ، هشتسر و غيره يافت مي شود . اين پرنده در لابه لاي صخره ها لانه ساخته و در هر توشه ماشين جوجه كشي 6 تا 99 تخم مي گذارد . رنگ پوسته تخم سبز روشن مي‌باشد . 

كبك 
سه چيني 
اسم علمي آن Tetraophasis szechenyii است . اسم ديگر آن «كبك گلو زرد» هست . خاستگاه اين كبك حوزه‌ «سي چوان» و «كانزي» در كشور چين مي باشد و در مرز و بوم هندوستان نيز وجود دارد و در بخشها كوهستاني و دامنه هاي صخره اي زندگي مي نمايد . 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/3/18 ساعت: ۱۱ توسط:faakhte :

علل بروز فرسايش سنگدان

بسياري از دامپزشكان مرتبأ از بروز فرسايش سنگدان، در گله هاي گوشتي و گله هاي تخمگذار تجاري گزارش نموده اند،اين مدل دلايل در بخش اعظمي از كشورها امري طبيعي هست زيرا اولاً شرايط محيطي به مدل اي مي باشد كه مورد براي رشد قارچ ها مساعد است و ثانياً تركيبات غذايي وارداتي، اكثر اوقات كثيف به مايكوتوسكين هاست . متأسفانه فقط در تعداد پاره اي از تشخيص هاي كلينيكي از منش هاي آزمايشگاهي استفاده گرديده هست بنابراين به اين عارضه توجه چنداني نمي 

ماشين جوجه كشي

شود مگر اينكه از حيث گردد اقتصادي زيان بار . 

التهاب پيش معده نسبت به فرسودگي سنگدان شيوع كمتري داراست و اغلب هم پا با بيماري مارك وابتلا به رئو ويروس ها مي باشد . قابل ذكر مي باشد كه در اين مقاله تيتر التهاب پيش معده، به تورم و بزرگي اين اندام اشاره مي نمايد . اين حالت به طور طبيعي در گله هاي گوشتي بروز مي نمايد و با التهاب، ات‍َساع و كلفت شدن اين اندام ياور است كه سبب به كاهش سرعت عبور غذا از مجراي گوارشي مي گردد . همچنين احتمال پارگي، در اين اندام هنگام تخليه اندرونه در كشتارگاه بالا مي پيروزي . واضح ميباشد تراوش محتويات پيش معده به حفره ي تن باعث آلودگي بدن پرنده شده، چه بسا ممكن مي‌باشد در كل لاشه ضبط گردد . 
اين آلودگي ها منجر مي گردد كه سرعت خط در كشتارگاه ها به دليل صرف مدت جهت شست و شو و شست و رفت تجهيزات در محوطه كاهش يابد، هزينه بالا برود و مقدار بازده 10 درصد كاهش پيدا نمايد . 
خصوصيات 
آناتوميكي و فيزيولوژيكي اندام ها: پيش معده يا اين كه معده ي غده اي اندامي مي‌باشد كه اسيد كلريدريك و پپسين (آنزيمي جهت شكستن پروتئين ها) ترشح مي كنند و با دقت به كوچك بودن اين اندام، غذا نمي تواند بازه زماني متعددي در آن بماند بدين ترتيب هيچ گونه گوارشي فيس نمي گيرد . 
سنگدان، اندامي كاملاً عضلاتي است كه مي توند فشار متعددي روي توده ي غذايي اعمال كند، اين فشار منجر به خرد شدن خوراك _بدون ترشح هيچ گونه آنزيمي _ مي گردد . چين و چروك مرحله سنگدان داراي لايه مشقت از محصول كراتين مي باشد كه باعث شكستن فيزيكي طعام مي شود، اين لايه مثل سدي از لايه ي مخاطي سنگدان در مقابل اسيد كلريد ريك و پپسين مراقبت مي نمايد . 
دلايل 
فرسودگي سنگدان : الف 
- مايكوتوكسين ها: توسكين هاي t_2، مونواستي كسي سيرپنول (mas) و دي استوكسي سيرپنوبل(das)، سه دسته مايكوتوسكين از تيم تريكوتسين مي باشند كه مي توانند سبب ساز فرسودگي سنگدان، جراحات دهاني و خون ريزي در روده ي پرنده شوند . همينطور اوسپرين هم نوعي مايكونت .كسين هست كه مي تواند اين جراحات را ساخت كند . 
توكسين هاي t_2 و das به تيتر سوزاننده ترين اعضاي اين خانواده شناخته گرديده اند و احتمالاً به اين ادله باعث فرسودگي سنگدان و سوختن سلولهاي ديواره ي آن مي شود . بيشترين اثر سوزانندگي در دهن پرنده (زبان، نوك و كام) مي‌باشد تا تا ديگر مجاري گوارشي . به ادله وجود بزاق در دهن اتصال اين مايوتوكسن ها به ديواره ي دهان آسوده خيس است، كه نهايتاً باعث به تجزيه يپروتوپلاسم سلولي اين قسمت مي شود . مكانيزم ديگري كه به نظر مي رسد مايكوتوكسين ها از آن استعمال مي نمايند اين هست كه پس از جذب در روده وارد جريان خون گرديده و آنگاه به بزاق ميرسند و موجب جراحات در دهن و احتمالاً در سنگدان مي شود . 
سولفات 
مس به عامل ارزاني از اين ماده در جيره ي غذايي طيور به ميزان 500 گرم در بدن جهت دوري از پرورش عامل ها قارچي شديد اشد، ميزان استعمال از اين ماده تا سقف 1 كيلوگرم در بدن قابل افزايش ميباشد . استفاده بيش از سقف فوق الذكر در جيره ي غذايي منجر مسموميت و فرسودگي سنگدان در گله هاي گوشتي مي گردد . هنگام استفاده از اين ماده در جيره بايد فراوان دقَت كرد تا اثر مثبت آن را تجربه فرماييد و از به كار گيري ي بيش از حد مجاز آن، اجتناب نمود . 
آمين 
هاي با منشأ دامي: اين مواد كالا هاي جانبي ناشي از تجزيه ي اسيدهاي آمينه اي ميباشد كه در تركيبات غذايي كه منشأ دامي دارند، يافت مي شود . مهم‌ترين تركيبات اين تيم شامل؛ تريپنامين، هيستامين، پوترسين، آگماتين، تيرامين، كادامين و غين آلانين است . 
در در ميان باكتري ها؛ استرپتوكوكوس، سالمونلا، شيگلا، لاكتوباسيلوس، اشرشياكلي و كلستريديوم مي توانند اسيد آمينه اي؛ نظير هيستيدين را به هيستامين تبديل كند . ماده اي ك به شدت باعث كاهش بازده در گله هاي گوشتي مي گردد . هيستامين با تحريك گيرنده هاي مستقر در غدد پيش معده سبب ارتقا ترشح اسيد كلريدريك و فرسودگي سطح سنگدان مي گردد . مورد ها زيادي از بزرگي پيش معده و مالامال كاري غدد آن در مرزو بوم آمريكا مشاهده شده مي باشد كه به برهان حضور آمين ها در جيره ونهايتاً كاهش بازده ي مرغداري هم پا بوده مي‌باشد . قابل ذكر ميباشد گزارش هاي ديگري نيز در موضوع فرسودگي سنگدان به ثبت رسيده است كه آمين هاي فوق الذكر نيز در همگي اين مورد ها حضور داشته اند . 
گيزروسين 
در پودر ماهي: پودر ماهي هميشه به عنوان يك عدد از دست اندركاران فرسودگي سنگدان در نظر گرفته شده است . جراحاتي كه مشاهده گرديده است از ترك هاي سطحي تا ساييدگي مفرط و خون‌ريزي و نهايتاً نابودي و فساد بدون نقص اندام كه به آن اصطلاحاً «استخراج سياه» مي گويند، متغير هست . 
زماني كه پودر ماهي استعمال شده در جيره بطور بدون نقص پروسه نشده باشد، از تركيب هيستدين يا هيستامين با ليزيس در گرما، ماده اي به نام گيزروسين پديد مي آيد . 
گيزروسين جزو آمين هاي با منشأ دامي نيست اما از نظر تحريك پيش معده به ترشح اسيد كلريدريك نسبت به هيستامين 10 توشه حاذق خيس ميباشد . اين ماده در ايجاد فرسودگي سنگدان 300 جايگاه حاذق خيس از هيستامين هست . با استعمال از تست كروماتوگرافي مايع مي توان غلظت گيزروسين موجود در پودر ماهي و كل جيره را اندازه گرفت . حداكثر مجاز اين ماده در جيره ي جوجه هاي گوشتي برابر با 4/0 ppm مي باشد . ولي سفارش مي شود در وضعيت عملي چنانچه از كيفيت پودر ماهي مسئله به كارگيري اطمينان كافي نداريد، صرفا به اندازه 2 درصد از آن در تركيب جيره به كارگيري كنيد . مواردي جان دار مي باشد كه از تعاملات در بين گيزروسين و مايكوتوكسين ها گزارش شده مي‌باشد . 
طبق اين گزارش ها در حالتي كه جبره ي غذايي شديداً به عوامل مايكوپلاسمايي كثيف باشد، گيزروسين قادر است به سم مهلكي براي پرنده تبديل شود . 
فقدان 
ويتامين b6: در جيره هاي مهيا ي طيور، كمبود ويتامين b6 به ندرت حادثه مي افتد البته در وضعيت آزمايشگاهي مشخص گرديده هست كه نبود اين ماده مي توانند باعث فرسودگي سنگدان پرنده گردد . چنانچه در سنگدان جوجه هاي گوشتي كه در گير فقر ويتامين b6 مي باشند، جراحاتي مشاهده شود، خوراندن مقادير افي b6 تا حد زيادي منجر تسكين جراحات ذكر شده مي گردد . 
آدنو 
ويروس: يكسري از دانشمندان ژاپني اخيراً اعلام كردند دربين فرسودگي سنگدان و اين دسته از ويروسها ارتباط اي يافته اند . مطالعه در 18 كشتارگاه، پيدايش فرسودگي سنگدان به عامل ويروس فوق بود . پالوژي بافتي، ايمني شناسي شيميايي و جداسازي بدون واسطه ويروس از سنگدان، وجود ويروس تأييد شد . در اين تحقيق، آدنو ويروس گروه 1 در سلول هاي پوششي سنگدان مشاهده شد . 
بقيه 
عوامل: عوامل متعدد ديگري نيز، در فرسودگي سنگدان نقش دارندكه اين دست اندركاران درشرايط مرغداري هاي صنعتي روز جاري كمرنگ گرديده اند . عواملي چون؛ گرسنگي پرنده، نبود آمينو اسيدهاي گوگرد و وجود تركيبات چهارتايي آمونيوم در آب آشاميدني . 
سويه هاي بافتي و عصبي نيوكاسل نيز مي توانند منجر خونريزي در سنگدان پرنده شوند . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/3/9 ساعت: ۰۶ توسط:faakhte :

سهره


سهره سهره يك عدد از پرنده هايي ميباشد كه به وفور در اغلب نقاط مرز و بوم پيدا مي شود .سهره انواع مختلفي داراست همچون سهره معمولي،سهره سر سياه ،سهره كوهي و . . . كه سهره هاي عادي از همگي معروفترند . 

سهره هاي معمولي كه در پرنده فروشي ها فروخته مي شوند سهره هاي وحشي صيد شده اند .سهره ها هم در فصل فصل‌زمستان و هم در آخرها فصل بهار صيد مي شوند كه صيد آخر بهار مربوط به جوجه سهره هاست .صيد زمستانه اكثر زمان ها در بخش ها سرد سير (مثل كردستان كه بيشترين صيد در آنجا چهره مي گيرد) و در وقتي كه برف مضاعف باريده و خوراك كم شده است انجام مي شود .براي همين در دي ماه تا وسط بهمن سهره به چهره خيلي بسيار در پرنده فروشي ها به ديده مي خورد البته ناچيز اندك با گرم خيس شدن هوا صيد انقطاع مي شود و سهره ها در پرنده فروشي ها كمتر مي شوند و ارزش آن‌ها بالاتر مي رود . 

در منزل فقط بايستي از سهره نر محافظت كرد و روش شناسايي آنان هم از رنگ قرمز رنگ بدور ديده آنان قابليت پذير مي باشد به طوري كه سهره نر رنگ قرمز‌رنگ از بالا تا پشت ديده ها آمده و بعد از آن جدا مي شود و كمي تيره رنگ خيس مي‌باشد اما در سهره ماه رنگ قرمز تا حدود اواسط ديده اكثر پيشروي نمي كند .علامت ديگر سبيل پرنده ميباشد به طوري كه در نر ها سبيل تيره تر از ماده ها و تقريباً سياه ميباشد البته در ماد ها سبيل بور يا يه خرده تيره خيس هست كه اين نشانه را در جوجه ها هم مي توانايي ديد البته رنگ دور ديده فقط مربوط به بالغين ميباشد . 

براي محافظت سهره در منزل شما بايد سهره را در قفس هاي كوچك نگهداري فرمائيد تا سهره زودتر رام شود .قفس هاي منحصربه‌فرد سهره در بازار به وفور يافت مي شود .براي جيره غذايي سهره بايد در اوايل خريد كه سهره هنوز وحشي ميباشد از شاهدانه استفاده كرد البته بعد از گذر كرد يكي دو ماه بايد كم اندك شاهدانه جدا شود و در عوض تخم كتان و كمي تخم كاهو جاي آن را بگيرد طوري كه صرفا چندين دانه شاهدانه بخش اعظم در ظرف طعام نباشد .فقط بايستي توجه داشت كه اين كار به آرامي و به ندرت انجام شود چون سهره در صورت لاغر شدن ديگر به موقعيت اول باز نمي گردد و از بين مي رود .آن‌گاه از مدتي تخم كاهو را هم بايد جدا كرد .تخم كتان سبب ساز آرامتر شدن سهره و شاهدانه باعث مست شدن و منگ شدن عمده سهره مي شود .سهره را مي بايست در جاي مالامال رفت و آمد نگهداري كرد تا كم ناچيز رامتر گرديده و بعد از آن آن را در در بين قفس هاي قناري هاي نر حفظ كرد تا زودتر به آواز تلاوت بيفتد ماشين جوجه كشي

سهره قابليت تلقيح با قناري را دارااست كه اين نشان از نياي مشترك آنهاست .جوجه حاصل سهره-قناريست كه در رخ نر بودن امكان آواز و چهچهه بالايي دارااست .براي گرفتن سهره قناري مطلبي را كه از بلاگ پربار قناري عليرضا خسرواني بود درج كردم البته يك‌سري نكته بود كه لازم ميباشد به آن اشاره كنم .اول اين‌كه قفسي كه سهره نر و قناري ماده را در آن با نيز جفت كرديد حتماً مي بايست در جايي باشد كه صداي قناري هاي نر ديگر به به صورت رسا به آن برسد براي مثال مي توانيد آن را در بالاي قفس هاي ديگر بگذاريد زيرا خيلي از مواقع ماده با شنيدن صداي قناري هاي نر ديگر مي خوابد و سهره آن را جفت مي زند . دوم آنكه شما براي خوبتر نتيجه گرفتن مي توانيد يك‌سري جوجه سهره بهاره تنظيم نماييد و آن‌ها را در في مابين قناري هاي نر بزرگ كنيد تا لحن قناري را ياد بگيرند و هم رامتر شوند .سوم براي جفت پرتاب كردن سهره قناري سهره دوساله و يا اين كه چه بسا برخي يك ساله هاهم مناسبند زيرا سهره هاي كهن سال خيلي از مواقع مسئله دقت قناري هاي ماده قرار نمي گيرند .چهارم هم اين‌كه حتماً تخم هاي سهره قناري جدا و زير قناري هاي حمال بگذاريد . 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/3/7 ساعت: ۱۰ توسط:faakhte :

مايكوپلاسماگلي سپتيكوم تهديدي براي گله طيور

عفونت : مايكوپلاسماگلي سپتيكوم به عنوان يكي از كليدي ترين عوامل تهديدكننده سالم گله هاي طيور بشمار رفته و در حدود يك سوم جمعيت طيور تخمگذار عموم كشورها با اين عفونت درگير بوده 75% اين مرغان در سنين متعدد و 15 درصد همسن بوده اند . در زمينه نژاد هاي خانگي اين بحران تا 90% گله را سرگرم مي كند . ساير ماكيان مثل بوقلمون ، كبك ، قرقاول صحرايي ، مرغ شاخدار ، بلدرچين ، اردك ، و پنگوئن هم مستعد ابتلا بوده و درامان نمي باشند و گهگاه زمان ها چشم مي شود كه علامت ها بيماري را تا برخورد به موقعيت يگانه مانند استرس بروز نمي دهد . پيدايش بيماري متعاقب تضارب با عفونت ، تابع شرايط محيطي مي باشد و برهان بيماري در پيش‌رو مواد شيميايي گوناگون مثل ضد عفوني كننده ها و آنتي بيوتيك هاي پهناور الطيف آلرژي متعددي نشان مي دهد . شدت و نشانه ها ظاهري بيماري در صورت همزماني با عفونت هاي ديگر يا اين كه عوامل مستعد كننده متغير مي باشد . دست اندركاران مستعد كننده شامل نبود مواد غذايي ، بدي موقعيت تغذيه ، شيوه رئيس فارم ها و نيز مقدار آمونياك و گرد و غبار مي توانند زيان آور باشند . ساير عامل ها بيماري زا دربرگيرنده ويروس نيوكاسل و عفونت هاي تنفسي (برونشيت ) سويه هاي زمينه به كارگيري در واكسن و يا فرم بيماري زاي اشرشيا كلي و هموفيلوس

ماشين جوجه كشي 

گالينارم هم مطرح مي باشند . 
در شرايط تجربي ارتفاع عصر كمون بيماري ، مسافت زمان آلودگي و پيدايش عفونت في مابين 6-21 روز مي باشد . اين در حاليست كه در وضعيت ارگانيك در فارم ها به دليل عدم در اختيار گرفتن جميع وضعيت قابليت تشخيص ظريف دوره نهفتگي بيماري (ميزان و طول دوران تهاجم استدلال بيماري ) وجود ندارد . 
ظهور علايم با شروع ساخت مقارن بوده (بين هفته 26-38) و احتمالاً نشان دهنده دوره نهفتگي طولاني اين بيماري مي باشد . سرعت تكثير اين بيماري در درون گله دوچندان زياد هست . زمان نشر بيماري درتمامي گله در حدود يك يا دو هفته آن‌گاه از اولين آلودگي مي باشد . طرز تكثير از نحوه تماس مستقيم و نيز از طريق هوا ، گرد و غبار ، قطرات آب و ظرف و لوازم كثيف هست . در اين خصوص باكس هاي حمل و مواد غذايي و آب و چه بسا نژاد مرغ را هم نبايد از لحاظ دور داشت . طبيعتاً مركز ها جوجه كشي از اهميت زيادي برخور دارا‌هستند و نشر بيماري از طرز هچري ها و تخم مرغ هاي كثيف (از مادر ) داراي اهميت مي باشند . شدت و ميزان درگيري گله با بيماري متغيير بوده ، در فصول سرد ، عصر نهفتگي بيماري طولاني تر و حدت بيشتري دارااست ، به خصوص در طيور برنا حدت بيماري از طيور مسن بيشتر هست . طيور بهبود يافته در واقع به تيتر حامل بيماري مطرح مي باشند . نشانه ها اين بيماري به تدريج در گله نمود پيدا مي نمايد . نشانه ها تنفسي معمولاً تا هفته ها باقي مي ماند .اولين علامت ريزش ترشحات كف كثيف و تورم چشم ها مي باشد . طيور مبتلا بعضي اوقات علايمي نظير سرفه كم آب و خس خس و رال تنفسي را نشان مي دهند . ضعف شرايط جسماني و افت وزني معمولاً در اين بيماري مشهود ميباشد . در نيمچه شدت علامت ها بيماري شديدتر بوده و دربرگيرنده كاهش شديد رويش و كاهش جذب مواد غذايي ميباشد . 
طيور تخم گذار كاهش مصرف غذايي را نشان داده و به توليد خويش در سطح پاييني ادامه مي دهند . اولي ضايعات در بوقلمون در كيسه هاي هوايي و ريه ها نمايان مي شوند . در بعضي موارد تورم يك يا هر دو سينوس پيش چشمي فيس مي دهد . اغلب كيسه هاي هوايي كلفت و تورم را نشان مي دهند ( به خصوص در صورتي‌كه اين زمينه با واكسيناسيون هاي برونشيت و نيوكاسل توام باشد ) حتي در برخي موارد كيسه هاي هوايي داراي ترشحات پنيري ولزج هستند .بسته به موقعيت محيطي و آب و هوايي و درگيري با عفونت هاي ثانويه ، درصد ابتلا و مرگ و مير در فارم ها مقدار متغيري را نشان خواهد اعطا كرد .در نيمچه ها عفونت خفيف با مرگ و مير كم تا شديد با مرگ و مير بالا بروز مي نمايد در چهره عدم انجام اقدامات مديريتي مناسب و وجود استرس در گله يا ساير دست اندركاران بيماري زا مقدار مرگ و مير بالا خواهد رفت . طيور بالغ معمولاً در صد مرگ و مير پايين نشان مي دهند ، ولي اكثر اوقات آنان ظاهري غير سالم و بيمار نوع خواهند داشت . 
در بوقلمون موقعيت مختلف بوده و انتظار تلفات بالايي مي رود . تشخيص نخستين ممكن ميباشد بر پايه تاريخچه گله و گزارشات ثبت گرديده از زمان باشد و يك آزمايش باطن لوله يا پليت جهت تشخيص استدلال بيماري زا (مايكوپلاسما گالي سپتيكوم ) مي تواند فرد را نسبت به تشخيص اوليه مطمئن خيس سازد .تائيدات بعدي با جداسازي عامل و شناسايي آن رخ خواهد گرفت . اعتقاد عمومي بر اين مي باشد كه پيدايش عفونت مايكوپلاسما گالي سپتيكوم يك ضايعه بلندمرتبه براي مرغدار محسوب مي شود . به علاوه افت توليد و تلفات ، مرغدار را وادار به استفاده از دارو و بقيه تمهيدات مانند پاكسازي محيط و نگهداري دوچندان مي نمايد . سالن ها حداقل براي مقطع 30 تا 90 روز بايستي خالي نگه داشته شوند . كاهش ايجاد ، كاهش فروش را در پي داشته و شرايط را به پروسه بدتر سوق مي‌دهد . در صورتي‌كه گله اي آلودگي به اين گونه بيماري را نشان دهد معمولاً سود خوبي نخواهد داشت . 
پيشگيري 
: به عنوان اولين گام ، امروزه قرنطيقه انفرادي در مرغداري ها اعمال مي شود . كليه فعاليت ها را بايد متوقف نمود، كساني كه به مرغداري رفت و آمد دارا هستند (به خصوص آنهايي كه با گله تماس دارند)از مهمترين عوامل انتقال محسوب مي شوند . ولي اين تماس ها تا وقتي كه لاكرهاي مناسبي تعبيه نشده باشند به طور بدون نقص قابل كنترل نخواهد بود . هر ساله مي بايست تمامي كار ها را تصويب و در گزارشات قيد نمود . اين زمينه ياري بسزايي براي اشخاصي خواهد بود كه براي محاسبه گله و معالجه يا اين كه خودداري از پيشرفت بيماري عمل مي كنند . از بازديدهايي غيرضروري ، مخصوصاً از ساير فارم ها اجتناب شود . در رخ اجبار به بازديد ، حدالامكان در روز تنها از يك تالار بازديد گردد . در اين قضيه رئيس اين فارم ها اكثر مد حيث مي باشند .اين مورد مي بايست براي كارگران نيز كاملاً شفاف و توجيه گرديده باشد و بعلاوه خانواده هاي كارگران نيز نبايد در محل هايي نظير سالن هاي بسته بندي و فرآوري گوشت يا جوجه كشي و بقيه محل هايي كه احتمال آلودگي در آنها مضاعف مي باشد مشغول به فعاليت باشند . واجب هست در مسئله اين اقدامات با مسئول فارم يا اين كه رئيس مرغداري هماهنگي حتمي به عمل آمده باشد . در فيس اشتغال به عمل ايشان در يكسري سالن از يك تيم ، عملكرد جداسازي محدوده هاي كاري و مديريت تالار ها نمائيد تا از چرخش افراد در ميان سالنهاي با آلودگي متفاوت يا با سن متعدد دوري شود . براي بازديدكنندگان خرقه و روپوش هاي مجزا و منحصر آماده نمائيد . اشخاص را قبل از ورود در دست گرفتن نمائيد . به هيچ وجه اجازه ورود رانندگان كاميون به سالن ها ندهيد .كارگران پاره وقت نيز مي بايست جامه مختص خويش را داشته و به طور آراسته شستشو شوند . 
برنامه 
توسعه يافته گام به قدم پاك 
سازي سالن هاي كثيف : ـ تالار ها را به طور كامل تخليه نماييد ( تمام طيور و لوازم و امكانات قابل انتقال و هر آنچه كه احتمال آلودگي داشته باشد .) 
ـ بستر و كليه فضولات را از كف تالار منتقل فرمائيد . 
ـ كليه سطوح داخلي و خارجي ديوارها ، سقف ، ستون ها ، تهويه ها و دريچه هاي آن ، مجاري ورود هوا و ساير جاها را به طور دقيق با فشار آب شستشو دهيد . به كارگيري از مواد پاك كننده سرعت اين شستشو را بالا مي موفقيت . 
ـ از تركيبات فنل دار يا اين كه اسيد كرسيليك با غلظت مناسب و يا اين كه تركيبات كلردار 025/0% استفاده و همه سطح ها داخلي و خارجي تالار را ضدعفوني نماييد . 
ـ كف سالن و تمامي ديوارها تا طول 5/1 تا 2 متر و ستون هاي آن را با اسپري محلول 1/0% گلوتارآلدئيد در يك گالون براي 10 متر مربع ضدعفوني نمائيد . همچنين به شعاع 2 تا 5 متري (5 تا 10 فوت ) گوشه و كنار سالن و درهاي ورودي را اسپري فرمائيد . همه منافذ ورودي و مبادي تالار ها را به دوران 24 ساعت مسدود نموده و هيچ نوع تهويه اي انجام ندهيد . روز بعد با ايجاد گاز فرمالدئيد و بستن منافذ و محل ورود هاي سالن ، هواي آن و زواياي غير قابل دسترسي را ضد عفوني كنيد . 
ـ مبادي ورودي و ستون هاي داخلي و هم سطح ديوارها را با اسپري ضد حشره دربردارنده كاربايل با غلظت پيشنهاد گرديده ضد عفوني نماييد تا ورود حشره‌ها ناقل تا حدي در اختيار گرفتن شود . با اضافه نمودن مالاتيون و يا اين كه استعمال توام با گريسيليك اسيد مي بضاعت و توان در مكان هاي متفاوت از آن به كار گيري نمود . 
ـ تجهيزات سالن را آنگاه از شستشو و ضد عفوني مجدداً به سالن انتقال دهيد . 
ـ به مقطع دو هفته سالن را خالي نگه داريد . 
ـ در رخ وجود سوابق بيماري محيط بيرون تالار را نبايد از نظر دور داشت و مي بايست تمهيدات خاصي براي دوري از عفونت و آلودگي مجدد در حيث گرفت . 
ـ جوجه ها را حتماً از جوجه كشي عاري از عوامل مايكوپلاسما تهيه كرده و حتي در اين مسئله تخم مرغها و وسايل حمل آنها نيز بايستي كنترل گردند . 
ـ كاركنان مرغداري بايد جهت رسيدگي ، از تالار هاي داراي جوجه هاي جوان به طرف سالن هاي داراي جوجه هاي مسن خيس جنبش كنند . 
( در رخ مراقبت گله هاي با سن گوناگون ) ـ 
خوبتر هست سن تمامي گله ها يكسان باشد و از محل هاي مجزايي سرويس ها بگيرند (مخازن دان مجزا) ـ كارگران و دست اندركاران نگهداري گله ها را مكلف به استعمال از جامه و كفش مطلوب و جدا از هم كنيد و براي ساير افرادي كه حضور دائمي ندارند لباس هاي جداازهم و مشخصي در حيث داشته باشيد . اين مسائل اثرات چشمگيري در در اختيار گرفتن و جلوگيري از بيماري دارااست . 
ـ در صورت ارائه خدمت بوسيله خودرو ها و وسايل نقليه مشترك (جهت حمل دان و حمل تخم مرغ ) رانندگان آن ها نبايد ماشين را كنار گذاشتن كنند . 
و در صورت عدم قابليت و امكان رعايت اين زمينه حدالامكان نبايد وارد مخازن دان شوند 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/3/1 ساعت: ۱۰ توسط:faakhte :

تغذيه؛ عامل بازدارندۀ كانيباليسم در مرغ هاي تخمگذار‏

رفاه حيوان در مرغ هاي تخمگذار به نوك زدن و جراحت رساندن پرها با نوك معطوف مي شود . در اين خصوص تغذيه ‏نقش مهمي را ايفا مي كند . صورت و ساختار غذا ، منش هاي تغذيه كردن ، و ارزش غذايي تمامي درسير شدن پرنده و ‏نوك زني پرها تأثير گذار هستند‏‎ . 
‎ از سال 2012 ميلادي به سپس در اتحاديۀ اروپا حكم ممنوعيت محافظت طيور در قفس اعلام شد و هم دوران در برخي ‏كشورها در خصوص ممنوعيت نوك چيني هم طرح ريزي شد . اين تغييرات باعث به بروز مشكلاتي از قبيل نوك زني ‏پرها و كانيباليسم شد . نوك زني پرها به يك سري برهان بستگي داراست كه از آن پاراگراف كارداران ژنتيكي ، محيطي و تغذيه هست . ‏برخي از نظريه ها استراتژي تغذيه را بعنوان عاملي براي كاهش كانيباليسم در ميان طيور دانسته اند . بخصوص تغذيه در ‏پولت ها و جوجه ها 

ماشين جوجه كشي

با كاهش آسيب رساندن و نوك زدن لبريز ها در بزرگسالي نقش خود را اكثر نشان مي دهند‏‎ . 
‎‎• ‎تأثير روزهاي اوليه معاش طيور روزهاي اوليه حيات طيور ظاهراً نقش مهمي در ارتقا رفتارهاي نوك زني طيوران داراست . روزهاي نخستين معاش ‏دورۀ حياتي و بحراني ميباشد كه نقش پذيري در آن صورت مي گيرد . در اين عصر ، وابستگي ها و تأثيرات محفظه پيرامون ‏اهميت خود را در تمام ارتفاع حيات نشان مي دهد . در تحقيقي كه انجام شد ، پولت هاي 0-4 هفته را بر روي شن ، كاه و ‏مفتول نگهداري و رويش دادند . پس از آن تمام تيم بر روي شن و كاه نگهداري شدند . آن نوع از مرغ هايي كه بر ‏روي مفتول حفظ شدند بدترين حالت لبريز و بال را داشتند نوك خوردگي پرها در ميانشان عمده به چشم ميخورد و ‏حمام شن و ماسۀ كمتري مي گرفتند و بخاطر همنوع خواري آمار مرگ و مير در در بين آن‌ها عمده بود . اين تحقيق اهميت ‏‏4 هفتۀ اول حيات را بر روي رفتارهاي نوك زني طيور نشان مي دهد‏‎ .‎ 
در تحقيقي ديگر ، يك دسته ديگر از تأثير لايه هاي زيرين آناليز شد . طيور بر روي سطح هاي مفتولي محافظت شدند و ‏در سنين گوناگون اين مرحله مفتولي با تراز سفت و محكمي كه با تراشه هاي چوبي پوشيده گرديده بود جايگزين شد . مرغ ‏هاي بالغي كه بر روي سطح هاي مفتولي رشد و رشد يافته بودند در مقايسه با مرغ هايي كه بر روي سطوحي با تراشه ‏هاي چوبي نگهداشته گرديده بودند نوك زني بيشتري از خويش نشان مي دادند . مرغ هايي كه بر روي سطح هاي با تراشه هاي ‏چوبي نگه داشته شده بودند نوك زدن به زمين در ميانشان بيشتر چشم مي شد . به لحاظ مي رسيد كه برهه زماني تماس با سطح ها ‏مختلف بر روي اندازه نوك زني پرها تأثيرگذار باشد . پولت هايي كه در 10 روزگي در تماس با شن و ماسه بودند در ‏مقايسه با پولت هايي كه در يك روزگي در معرض شن و ماسه قرار گرفتند رفتارهاي نوك زني بيشتري از خويش نشان ‏دادند . پولت هايي كه بر روي سطح ها مفتولي و سواي هيچ شانسي براي كاويدن و كاوش كردن نگه داشته شدند نوك زني ‏هاي خفيفي داشتند كه احتمالاً باعث به نوك زني هاي شديد در آتي مي گردد‏‎ .‎ 
‎• 
‎شكل طعام و شيوه هاي تغذيه در مرغ هاي تخمگذار ، شكل و قالب خوراك معمولا به فيس قابل انعطاف و خميري مي‌باشد . پژوهش ها نشان داده تغذيۀ طيور با ‏خوراك بصورت پلت منجر به ارتقا نوك زني پرها مي گردد . ارتباط و مقابله قابل توجهي دربين وجود و يا اين كه كمبود علوفه و ‏شكل غذا (چه بصورت پلت و يا اين كه نرم) وجود داشت . مقدار بالاي نوك زني و جراحت ديدگي پرها در مرغ هاي ‏تخمگذاري كه در سطوح فارغ از كاه حفظ مي شدند و با پلت تغذيه مي شدند حاكي از آن بود كه مرغ هاي تخمگذار ‏بايستي با مقدار مناسبي علوفه تغذيه شوند . 
هنگاميكه مرغ ها با خوراكي كه به اندازۀ كافي و مناسب ريز و له گرديده بود ‏تغذيه شدند چون عمده درگير خوردن غذا ميباشند و زمان بيشتري را صرف ميل كردن و نوك زدن به خوراك مي نمايند ‏رفتارهاي كانيباليسمي و آسيب رساندن به پرها خيلي كمتر از زماني مي باشد كه با طعام درشت خيس تغذيه مي گردند ‏ مرغ 
هايي كه بر روي سطح ها با تراشه هاي چوبي نگه داشته گرديده بودند نوك زدن به زمين در ميانشان عمده چشم مي شد‏ ‎• 
‎تأثير تركيبات و مواد سازندۀ خوراك‏ محتويات پروتئيني ، مواد معدني ، انرژي و فيبر غذا بر روي رفتارهاي كانيباليسمي تأثير مي گذارد . كاهش اندازه ‏انرژي خوراك مي تواند منجر به بهبود حالت مالامال و بال ها شود . در تحقيقي كه انجام شد، دو تيم بلدرچين هاي ژاپني ‏را كه يك عدد با غذاي رقيق شده با 40 درصد پودر سلولز و ديگري با غذاي معمولي و رقيق نشده تغذيه مي شدند با يكديگر ‏مقايسه شدند . جذب طعام در گروهي كه از غذاي رقيق گرديده تغذيه مي شدند اكثر بود ؛ به اين معني كه آنها توانايي جبران ‏غذاي كم انرژي را داشتند . ارتفاع مقطع وعده هاي غذايي عمده و فاصلۀ دربين وعده هاي غذايي كوتاه و تعداد وعده هاي ‏غذايي در طول روز عمده بود . رژيم غذايي رقيق همچنين سرعت پرنده ها را نيز ارتقا بخشيد و حاكي از افزايش ميزان ‏تردد و عبور طيوران (به سمت غذا) بود و اين به اين معني بود كه مقدار عبور و رفت و آمد پرندگان نيز متأثر از رقيق شدن ‏غذا و كاهش مقدار انرژي از غذاي دريافتي بود‏‎ . 
‎ به ويژه فيبرهاي نامحلول ، برهه زماني زمان تناول كردن طعام را عمده مي كند . به علت ارتقا ميزان فيبر درشت جانور در ‏خوراك ، هضم در سنگدان هم كاهش مي يابد . پولت هايي كه رژيم غذايي قليل انرژي دريافت مي كردند اندازه ميل كردن ‏غذا در آها عمده مي شد سواي آنكه دوران برهه زماني تناول كردن غذا در آنان ارتقا يابد . در ارتفاع دورۀ پرورش، كاهش مقدار ‏انرژي تأثير بيشتري بر روي رفتارهاي كانيباليسمي مي گذارد . مرغ هايي كه در ارتفاع دورۀ تخمگذاري با اندازه بالاي ‏كربوهيدرات نامحلول تغذيه مي شدند در مقايسه با مرغ هايي كه رژيم غذايي استاندارد و معمول را اخذ مي كردند، ‏وضعيت مالامال و بال و پر بهتري داشتند . همينطور مرغ هايي كه در هر دو دورۀ پرورش و تخمگذاري با رژيم غذايي ‏كربوهيدرات دار محلول تغذيه مي شدند در مقايسه با مرغ هايي كه فقط در يكي از دوره هاي رشد و يا تخمگذاري از ‏اين دسته رژيم غذايي برخوردار مي شدند، از موقعيت پر و بال و پر بهتري در دورۀ تخمگذاري برخوردار بودند . 
‏ ‎ 
• ‎اشباع و سيري در مرغ هاي تخمگذار‏ فرآيند اشباع و سيري پذيري و يا شم گرسنگي در مرغ و ماكيان و تأثيرات آن بر روي رفتارهاي كانيباليسمي هنوز ‏كاملاً معلوم نشده . سنگدان گزيده از مجراي معدي مي باشد كه نقش مهمي در تعديل و تنظيم تغذيه داراست . فيبرهاي نامحلول ‏نقش مهمي در عملكرد سنگدان دارااست . آنها در سنگدان انباشته مي شوند و اكثر از ساير مواد غذايي در بدن مي مثل . به ‏همين عامل توقع مي رود كه پرنده را براي برهه زماني طولاني تري سير نگه دارد . مرغ هايي كه با رژيم غذايي كربوهيدرات ‏دار محلول و خرده هاي غذايي درشت تغذيه شدند در مقايسه با گروهي كه همين رژيم غذايي را به رخ كاملاً نرم و ‏له گرديده دريافت مي كردند زمان طولاني تري غذا را باطن رودۀ خود نگه مي داشتند . بعلاوه ، با يك رژيم غذايي فيبردار ‏نامحلول اشباع روده ارتقا مي يابد و اين احتمالاً به حافظه ميزان آب ذخيره شده در اين فيبرهاست . در فيس حذف ‏رژيم فيبردار، خوردن پرها حادثه ميفتد . تا به امروز ، عامل خاصي براي رفتارهاي مالامال خوردن معين نشده . اين شواهد ‏نشان مي دهد كه بخشي از اينگونه رفتارهاي نوك زني به پرها احتمالاً به تركيبات خوراك مربوط مي شود‏‎ .‎ 
‎ 
• ‎رژيم غذايي ناچيز انرژي عوامل خوراكي كه موجب سير شدن پرنده مي گردد منجر كاهش رفتارهاي ميل كردن مالامال در مرغ هاي تخمگذار مي گردد . ‏توصيه مي شود كه مرغ هاي پرورشي و تخمگذار را رژيم غذايي كم انرژي (به ترتيب2450 و 2600 كيلو كالري) با ‏محتواي دوچندان كربوهيدرات نامحلول (به ترتيب 150 و 125 گرم در هر كيلوگرم) . منابع كربوهيدرات مي بايست در نيمۀ ‏دوم دورۀ رويش و در طول دورۀ تخمگذاري بصورت دانه درشت به مرغ ها داده شود‏‎ .‎ 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/31 ساعت: ۰۷ توسط:faakhte :

نور بيني يا كاندلينگ

 عملي هست كه طي آن و در خلال فرايند جوجه كشي بوقلمون ، از پروسه طبيعي و صحيح پرورش جنين در باطن تخم اطمينان حاصل مي شود . نور و روشنايي بيني همان مدل كه از نام آن پيدا هست به ياري فروغ و روشنايي انجام مي شود . در واقع در فضايي نيمه تاريك، تخم بوقلمون در پيش‌رو نوروروشنايي شديد قرار مي گيرد و با مشاهده سايه اي از جنين و با توكل بر تجربه، مي بضاعت از جوجه كشي صحيح اطمينان حاصل نمود . بطور كلي نوروفروغ بيني تخم بوقلمون به استدلال رنگي بودن پوسته، از نوربيني تخم مرغ مشكل خيس است . در هر رخ زودتر از 4 الي 5 روز پس از استارت جوجه كشي، عمل نور و روشنايي بيني نبايد چهره گيرد . در بازه انجام اين عمل، تعداد تخم هاي نطفه مرده، بي نطفه و جنين مرده مي بايست شمارش و تصويب گردد . 
ماشين جوجه كشي
در 4 الي 5 روزگي رتبه شفافيت و يا اين كه كدر بودن تخم بوقلمون در بازه زماني نور بيني ممكن است متفاوت باشد . تخم هاي روشن شامل تخم هاي نطفه مرده، فارغ از نطفه و جنين مرده مي باشند و تخم هاي تيره تر دارنده جنين تندرست مي‌باشند . 

پس از فعاليت روشنايي بيني تمامي تخم هاي شفاف بايستي جمع آوري گرديده و آن‌گاه شكسته شوند تا تعداد تخم هاي نطفه مرده، بي نطفه و جنين مرده مشخص و معلوم و تصويب گردند . با عمل فروغ بيني مي توان علل اشكالات جانور را چك نمود و دريافت كه اين خلل ها مربوط به مدير پرورش هست يا اتومبيل جوجه كشي . به طور معمول تخم هاي واضح در گله هاي برنا از 2 الي 3 درصد و در گله هاي پير از 7 الي 88 درصد نبايد تجاوز كند و فعاليت نوروفروغ بيني مي بايست در اسرع وقت انجام شود و مي بايست اعتنا كرد كه تخم ها در طول عمليات سرد نشود (دماي تالار حدود 300 سكو سانتي گراد مناسب است) . بعد از اين‌كه تخم هاي روشن در ارتفاع فروغ بيني از شانه ها خارج شدند جاي آنها بايستي در تخم هاي سالم ديگر مالامال شود تا گردش هوا در دستگاه جوجه كشي در گير گونه هاي نشود . 
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/29 ساعت: ۰۸ توسط:faakhte :

تاكيد حجتي بر پشتيباني كليه جانبه از صنعت طيورتاكيد حجتي بر پشتيباني كليه جانبه از صنعت طيور به نقل از وزارت مجاهدت كشاورزي، محمود حجتي در جلوس كرد با مديران تشكل ها و فعالان صنعت طيور كشور، زيربخش دام و طيور را فعاليتي اقتصادي و با ارزش افزوده بالا تيتر كرد و با اشاره به اين كه توليد ها اين زير بخش از كالاهاي اصلي مورد نياز جامعه است، اظهار داشت:نقش و اهميت گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و گوشت قرمز در اقتصاد ملي، امنيت غذايي و معيشت مردم بي بديل است و اين در حالت و بازه هاي فقدان براي مسئولين و آحاد جامعه ملموس مي شود . ماشين جوجه كشي

وي ادامه داد:وقتي اعلام مي شود دو ميليون بدن گوشت مرغ و يك ميليون بدن تخم مرغ در مرزوبوم به وسيله توليدكنندگان داخلي ايجاد و به مصرف مردم مي برسد و چكيده هم صادر مي شود، شايد براي آحاد جامعه تمام ابعاد اين ظرفيت مشخص و معلوم نباشد، ولي زماني كه اين ساخت با يك كسري ۱۰ درصدي به عامل عواملي نظير بيماري و . . . مواجه مي شود (مانند قوانيني كه در كسري تخم مرغ به برهان آنفلوآنزاي طيوران توليد شد) نقش و اهميت توليد ها داخلي عيان و معلوم مي شود . 

حجتي خاطرنشان كرد: كليه گنجايش هاي مرزوبوم براي تامين كسري ۱۰ درصدي تخم مرغ از طرز واردات با اعمال حداكثر حمايت ها از واردات اين كالا به كار آمد، البته گشوده نتوانست خلا ساخت داخلي را جبران نمايد . 

وزير مجاهدت كشاورزي تصريح كرد:تجربه مدير در مراحل تامين و عرضه كسري تخم مرغ ناشي از آنفلوآنزاي پرندگان، از نحوه واردات نشان داده گوشت مرغ، تخم مرغ، شير و گوشت قرمز‌رنگ اگر در درون ايجاد نشوند و تامين آن‌ها به اتكاي ساخت داخلي نباشد، محصولات وارد شده با ارز يارانه اي و انواع حمايت هاي ديگر گشوده اكثر از قيمت داخلي به جامعه عرضه خواهد شد، بنابراين اين محصولات بايستي در باطن ايجاد شوند . 

وي با بيان اين كه خوشبختانه ظرفيت هاي زياد بالايي در مديريت، فناوري و صنعت دام و طيور در مملكت ايجاد گرديده است، گفت:براي رفع سختي ها پيش روي اين صنعت مي بايست توليد، نهاده هاي قضيه مصرف و بازار اين محصول ها به رخ هوشمند و دلسوزانه مدير شود . 

حجتي با اشاره به اين كه وزارت مجاهدت كشاورزي حمايت هاي حتمي را از مديران تشكل هاي اين صنعت براي اعمال مديريت در اين حوزه به كار مي آورد، تاكيد كرد:ذرت، كنجاله سويا و ساير خوراك قضيه نياز اين صنعت مي بايست بوسيله خويش توليدكنندگان مدير و تامين و تدارك شود . 

وي افزود:ذرت به عنوان كالايي داراي اهميت و واسطه اي در ساخت مرغ و تخم مرغ به استدلال آب بر بودن، مي بايست از طرز واردات تامين شود و اين گذارده لازم ايجاد بايستي با نگاه و راه و روش تجاري و اقتصادي منصفانه و منفعت ملي در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد و در اين مسير، شايسته ترين گزينه، تامين و واردات آن به وسيله تشكل هاي ايجاد مي‌باشد . 

وزير مجاهدت كشاورزي بيش تر كرد:مديران و دستگاه هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي بايد همگي پشتيباني هاي فني و مديريتي را از صنعت طيور انجام دهند تا معضلات پيش روي آن ها رفع شده و توليدكنندگان گرفتاري ايجاد نداشته باشند . 

براساس اين گزارش، مديران تشكل ها و فعالان صنعت طيور مرزوبوم در نشست با وزير جهاد كشاورزي كه حدود سه ساعت به ارتفاع انجاميد، مساله و مشكلات پيش روي ايجاد را با محمود حجتي مطرح كردند . 

نارضايتي از سعي ستاد تهيه و تنظيم بازار و بي توجهي به معضلات توليدكنندگان در مقايسه با دغدغه مصرف كنندگان، جراحت پذيري صنعت طيور، زير بودن كناره فيض كار خالص ساخت در مقايسه با ساير عمل هاي مرتبط با اين صنعت و هم كاستن از مداخله دستگاه هاي دولتي در كارها مربوط به بازار و بازرگاني اين مال از مهمترين مراد هاي مديران تشكل ها از وزير جهاد كشاورزي بود كه حجتي هم براي تسريع و رفع مسائل مطرح شده، دستورها اضطراري را به مديران اين وزارتخانه بيان كرد . 
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/25 ساعت: ۱۰ توسط:faakhte :

بلدرچين تخم گذار

۷ 
نكته حساس در تنظيم بلدرچين تخمگذار ۱- 
سن بلدرچين حدود ۴۰ روز باشد 
۲- اجازه بازديد از سالن به شما داده شود و وضعيت ظاهري گله بلدرچين سرحال باشد . 


ماشين جوجه كشي۳- برنامه نوردهي دو هفته آخر را از مسئول مزرعه رشد بلدرچين بخواهيد و با استانداردها تطبيق دهيد . 

۴- جيره غذايي را مشاهده نمائيد و مطمئن شويد كه در دو هفته پايان پرندگان جيره بلدرچين گوشتي دريافت نكرده اند . همينطور در هنگام تحويل بلدرچين ها براي سه روز دست‌كم از به عبارتي دان آخر از فروشنده خريداري فرماييد و به طور تدريجي با دان تازه تخمگذار تركيب و جاي گزين فرماييد . تا شوك و استرس تغذيه اي به بلدرچين ها وارد نشود . 

۵- برنامه دريافت واكسن و دارو را در ارتفاع زمان رشد بينيد و از عدم درگيري پرنده ها در طول زمان با هرگونه بيماري مطمئن شويد . 

۶- نمودار رويش پرنده ها را آناليز فرماييد . هر نوع مشكل در رشد و به اصطلاح عقب ماندن از پرورش سبب تخمگذاري ضعيف و پيك زير در طول زمان خواهد بود . 

۷- وضعيت ظاهري مزرعه را چك فرمائيد از مزرعه هايي كه توجه به نكات بهداشتي و محيط دور و بر مزرعه ندارند به هيچ تيتر خريد نكنيد . 

بخش اعظم خلل ها ناشي از كيفيت تحت بلدرچين آنگاه از گذر كرد ۲ ماه از شروع تخمگذاري بلدرچين و ارتقاء سن پرنده نمايان مي شود . يك گله بلدرچين مناسب بايد از سن ۷۰ روزگي به پيك توليد نزديك شود و در سن ۱۰۰ روزگي به بيشينه و كمينه ي دما مقدار ساخت برسد ( حدود ۸۰ درصد ) و اين روند تا ۷ ماه با اندك نوسان هايي ادامه داشته باشد و آرام به حدود ۶۰درصد رسد و در گروه دوره حدود ۷۰ درصد باشد . 

بلدرچين ها در سن ۹ ماهگي براي ايجاد تخم خوراكي صرفه اقتصادي ندارند و يك گله كمتر از مقدار هزينه هاي ساخت بازدهي دارد . معمولا در اين سن با اندكي تغيير و تحول در جيره و ارتقاء وزن پرنده را راهي كشتارگاه خواهند كرد . 

انواع 
نژاد بلدرچين تخمگذار همگاني ترين نژاد بلدرچين تخمگذار در ايران بلدرچين ژاپني ( Japanese quail ) يا اين كه همان بلدرچين معمولي ( common quail ) مي باشد . هر تعدادي اين دو تفاوت هاي اندكي با هم دارند البته به علت تداخل اين دو نژاد با هم روز جاري در جمهوري اسلامي ايران كسي نمي تواند داعيه نمايد كه نژاد خالص بلدرچين ژاپني داراست . 

بلدرچين ژاپني دارنده سويه هاي ژنتيكي مختلفي مي باشد كه سبب ساز گرديده رنگ هاي اين طيوران به موقعيت هاي مختف نمايان شود . بعضي كاملا سفيد مي شوند و برخي قهواي سوخته با لكه هاي سفيد و بعضا طرح گندمي دارا‌هستند . اگر چه در بين بعضا پرورش دهندگان صحبت هايي مطرح مي‌باشد كه بعضي رنگ ها ويژگي ها بهتري براي تخم گذاري دارا‌هستند اما به طور علمي چيزي ثابت نشده . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/21 ساعت: ۱۲ توسط:faakhte :

ايجاد كود طيور كيفيت

ايجاد 
كود طيور كيفيت 
كود ايجاد گرديده در يك واحد مرغداري گوشتي بسته به مديريت كود)مواد بستر(، طعام مصرفي و امكان هضم آن دارااست . 
دامنهاي از مواد شامل تراشههاي چوب، كاه غالت، پوسته و كاغذهاي خرد شده بهعنوان مواد بستر استعمال مي گردند . 

ماشين جوجه كشي

سه فعاليت معمول براي رئيس كود در واحدهاي طيور گوشتي انجام مي شود . 
اين امور عبارتند از استفاده از بستر به چهره يك بار، استفادهي مجدد از بستر به فيس جزيي و به كار گيري از بستر براي تعدادي بار .
به كارگيري از بستر به فيس يك بار مشتمل بر پاك كردن كل سالن بعد از آن از هر گله و جايگزيني مواد بستر مي باشد . 
استفادهي دوباره بستر به رخ جزيي دربرگيرنده حذف بستر از قسمت رشد اوليه)brooding )به منظور متفرق كردن در قسمت رشد)growing )سالن است . 
بعد از آن بستر نو در قسمت رويش اول دور از هم ميگردد . 
بستري كه به صورت جزيي مجددا استعمال ميشود، اغلب براي يك‌سري روز كمپوست مي‌شود تا دماي آن ارتقا يابد و پاتوژنها كشته شوند .
برخي از بسترهاي استفاده گرديده ممكن هست بعد از آن از هر جور از بستر حذف شوند و آن گاه از ۸ تا ۰ دسته، كل تالار تميز ميگردد . 
در موقعيت 
استفادهي چندباره از بستر فقط نوالهها)اليهي سفت بااليي كود( حذف مي‌شوند و سالن ضدعفوني مي گردد . 
بستر در قسمت پرورش اوليه به فيس دستنخورده رها مي شود يا با بستر جديد به ضخامت ۰۰- ۸۰ ميليمتر پوشانده مي شوند . 
بسترهاي با يكسري بار به كارگيري ممكن ميباشد شيوع ميكروبهاي بيماريزا و انگلها را ارتقا دهد و بستري با تراكم بخش اعظم مواد مغذي ساخت مي نمايد . 
ميزان 
كل مواد جامد)مادهي خشك( استخراج شده به وسيله پرندهها ممكن مي‌باشد از طريق امكان هضم جيره تقريب زده مي‌گردد . بهطوركلي، جوجههاي گوشتي ۰۰ -۲۰ %از مادهي كم آب طعام را هضم مي كنند . 
جوجههاي گوشتي تا ۱۰ روزگي ۱ -۸۴۰ و تا ۴۰ روزگي ۰ -۰ كيلوگرم مادهي خشك مصرف مي كنند . 
طيور به بيماري هاي مختلفي از گزاره بيماريهاي باكتريايي مبتلا ميگردند طبيعت خاص رويش طيور كه به تعداد بسيار و بصورت متراكم رشد داده مي شوند قابليت و امكان محاسبه و رسيدگي به شرايط تك تك آنها را غير ممكن مي سازد به اين نظر هنگام شيوع بيماري در گله امكان معالجه و در دست گرفتن آن به ويژه در فيس واگير بودن بيماري قليل ميباشد و مي تواند تمام گله را در دوران كوتاهي درمعرض خطر تا حد فنا قرار دهد حتي در صورتي كه بتوان بيماري را كنترل كرد علاوه بر مرگ و مير كاهش رشد و در نتيجه ايجاد ، هزينه زيادي هم به خواسته خريد دارو به مرغدار تحميل مي شود احتمالا ذكر اين نكته خالي از منفعت نباشد كه تنظيم دارو بخش بخش اعظم اي ازهزينه مرغداري را به خويش اختصاص مي دهد از اين رو پيشگيري از بيماري بر درمان به ويژه در بيماريهاي طيور حق اولويت دارااست بدين خواسته بايستي اصول صحيح پرورش طيور همچون انتخاب جوجه سالم ، تغذيه مطلوب ، شرايط لانه و تراكم مطلوب آن ، حفظ جوجه هاي همسن ، معدوم كردن جنازه هاي طيور مريض و پيشگيري از ورود آلودگيهاي متفاوت به مرغداري و به كارگيري از مواد ضد عفوني مناسب در مواقع لازم رعايت شود را ديگر پيشگيري از وقوع اكثر بيماري ها كه مي بايست همگام با مسايل فوق فيس گيرد واكسينه كردن طيور هست كه بايد طبق برنامه بازه بندي گرديده در قضيه هر بيماري انجام شود البته علي رغم رعايت موردها فوق به خواسته كاهش علايم و عوارض بيماريها به كارگيري از داروها و آنتي بيوتيكها اجتناب ناپذير مي باشد در غير اينصورت بيماري قادرست تاحد فنا تمام گله ترقي كند از اين روست كه استفاه از داروها و مواد شيميايي مطرح مي گردد . 

لزوم 
به كار گيري از داروها 
به هنگام ظهور بيماري در گله به خواسته ياري به برگشت طيور به وضعيت ارگانيك و هم كمك به در دست گرفتن بيماريهايي كه وجود آن ها درگله محرز گرديده باشد استفاده از دارو اضطراري مي‌باشد به ويژه آن كه با بسط صنعت مرغداري و توليد واحدهاي مرغداري در مجاورت يكديگر و رفت و آمدهاي بي منش و غير اصولي و نيز عدم رعايت مورد ها بهداشتي كه از هچري شروع و تا ورود جوجه به مرغداري و تا نقطه پايان زمان همچنان دوام پيدا مي كند مرغدار را وادار مي سازد كه از بيم از دست دادن سرمايه خويش از دارو به مقدار دوچندان به كار گيري كند درحال حاضر اين سوال مطرح مي‌باشد كه چه دسته دارو به چه ميزان و چه برهه زماني و از كدام خط مش بايدجهت معالجه يك بيماري به عمل گرفته شود پاسخ يكسان به اين سوال قابليت و امكان پذير نميباشد و به نوع بيماري ، شدت آن ، شرايط عمومي گله ، بيماريهاي قبلي آن ، شرايط اپيدميولوژيك ، رئيس و تواناييهاي علمي و عملي مرغدار بستگي دارد در يك جواب كلي مي توان اين مدل اظهار لحاظ كردكه معمولا مقادير توصيه گرديده داروها جهت رويارويي با عفونت كافي مي باشد در صورتي كه دارو به مقدار كمتر مورد مصرف قرار گيرد موجب عدم بهبودي گله و ماندگاري بيماري خواهد شد كه افت ساخت را به همراه خواهد داشت ازطرف ديگر مقادير بيش از حد آن هم عوارض غير قابل جبراني را در پي دارد چرا كه علاوه بر زور هزينه اضافي به مرغدار ، با تجمع در بدن طيور همانند سم عمل كرده و بامتاثر ساختن اعمال فيزيولوژيك ، علاوه بر ايجاد اثرات نامناسب كه گاهي به مرگ پرنده منجر مي شود مقاديري از آن درگوشت و تخم مرغ تجمع يافته و سلامت مصرف كنندگان را به خطر دورازشوخي مواجه مي سازد از اين رو ضرورت تام دارااست كه مرغداران جهت پيشگيري از مخاطرات ناشي از تجمع باقي‌مانده هاي دارويي درگوشت و تخم مرغ ، مسافت وقتي في مابين انقطاع دارو و كشتار طيور را رعايت كنند . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/19 ساعت: ۰۹ توسط:faakhte :

تهويه و كيفيت هوا سالن مرغداري

تهويه 
و كيفيت هوا 
– همزمان با رشد ، پرنده ها اكسيژن مصرف نموده و گازهاي مضر ايجاد مي نمايند و همينطور احتراق دردستگاه هاي گرم كننده و تخمير فضولات طيور هم گازهاي خسارت آور را ارتقا خواهند داد وچون چگالي اين گازها از هوا سنگين تر است و درسطح پايين تالار باقي مي مثل باعث مسموميت ، نقصان ايجاد وبروز بسياري از بيماريها مي گردند ، به اين ترتيب سيستم تهويه مي بايست قوي به حذف اين گازها وتامين كننده هواي با كيفيت مطلوب براي پرنده ها باشد ، به اين مراد اضطراري مي‌باشد هميشه جريان يكنواخت و ثابتي از هواي با كيفيت در تراز پرنده ها تامين شود تا پرنده ها ضمن نگهداري شرايط تندرست ، بضاعت و توان رويش بالقوه را به دست آورند ( بطور معمول در زمان جوجه ريزي يك متر مكعب هوا به ازاي هر كيلوگرم وزن پرنده در ساعت مسئله نياز است و مي بايست با ارتقا پرورش و وزن گله، اين تناسب محافظت شود) . 


ماشين جوجه كشي– تهويه در آب و هواي سرد در مقايسه با آب و هواي گرم فراوان گوناگون ميباشد . در آب و هواي سرد با به كارگيري از منشاء حرارتي كمكي وايجاد سيستم تهويه فشار منفي دماي هواي سالن به طور درست در اختيار گرفتن مي شود . به مراد توليد تهويه با فشار منفي در سالنها از هواكشهاي الكتريكي كه دارنده ظرفيتهاي متفاوتي مي باشند استفاده مي گردد ، هواكش ها با كشيدن هواي داخل تالار به محفظه خارج سبب ساز ايجاد فشار منفي درداخل سالن و ورود هواي نو از دريچه هاي ورود هوا به سالن مي شوند . 

– 
در رابطه با به كار گيري از سيستم تهويه با فشار منفي توجه به نكات تحت لازم مي باشد: 
1- جور ، ميزان و محل قرارگرفتن ورودي هوا مي بايست متناسب با موقعيت آب و هوايي حيطه و ظرفيت هواكشها باشد . 

2- حداكثر هواي موضوع نياز در سيستم تهويه فشار منفي 7-4 متر مكعب در ساعت براي هر كيلو گرم وزن زنده مي باشد . 

3- به خواسته تامين فشار هواي مطلوب در داخل آشيانه بايد بعدها ورودي هوا متناسب با گنجايش هواكش ها باشد ، به همين منظور جهت تخليه 1000 مترمكعب هوا در ساعت سطحي برابر با 3/0 مترمربع هواده واجب مي‌باشد . 

4- اين سيستم در هواي سرد براي تامين دست كم احتياجات تهويه مسئله نياز پرنده (4/0 مترمكعب هوا در ساعت به ازاين حد هر كيلوگرم وزن زنده ) به كار گيري مي شود . 

– براي تهويه تالار در آب و هواي گرم از سيستم تهويه تونلي به كار گيري مي شود ، در اين سيستم هواكش هاي مكنده در يك طرف ودريچه هاي ورود هوا در طرف انتهايي ديگر قرار مي گيرند ، هواي ورودي درطول سالن حركت كرده و پس از طي طول سالن گرما وآلودگي ها را به همپا خود خارج مي سازد و طيور را با برقراري جريان هوا، خنك مي نمايد . 

هدف از بكارگيري سيستم تونلي حفظ دما در سطح كمتر از 30 مرتبه سانتيگراد از شيوه تكان جريان هوا بر روي جوجه ها با سرعت 2متر بر ثانيه مي باشد ، اين جريان هوا سبب كاهش احساس گرما به ميزان 5 تا 7 رتبه سانتيگراد در سطح جوجه ها مي شود . 

– چنانچه تهويه تالار رويش غيرمناسب باشد باعث تجمع گازهاي سمي از جمله آمونياك مي شود . 

هرگاه اندازه گاز آمونياك بيشتر از ppm10 باشد به ريه پرنده ها جراحت وارد مي شود ، درصورتي كه اندازه گاز از ppm 20 عمده شود جراحت ريوي سبب ساز به ارتقاء حساسيت به بيماريهاي تنفسي مي گردد . گاز بالاي ppm 50 سبب ساز كاهش رشد ناشي از آسيب ريوي مي گردد ودر بخش اعظم از ppm100 قابليت ريه در تبادل گازهاي تنفسي كاهش مي يابد ودر مقادير بالاتر شاهد بروز افزايش تلفات خواهيم بود . 

براي تنظيم مناسب ميزان تهويه كيفيت هوا مي بايست نظارت شود . كيفيت غير مناسب هوا تلاش گله را محدود كرده و آلرژي به بيماري را افزايش خواهد اعطا كرد .درتمامي وقت ها ميزان تهويه در حد و يا اين كه بالاي دست كم تهويه مورد نياز مراقبت شود . در فعاليت خوبتر است از يك روزگي دست‌كم تهويه را برقرار نموده تا مطمئن شويم كه هواي جديد به تناوب منظم و مكرر براي جوجه ها فراهم مي آيد . 

– بايد دقت داشت كه تهويه ناكافي منجر مرطوب شدن بستر، ارتقا وقوع سوختگي مفصل خرگوشي و افت كيفيت جنازه مي شود . 

رطوبت 
سالن پرورش 
در انتهاي روند جوجه كشي رطوبت نسبي در هچر بالا خواهد رفت (حدود 80 درصد )، در بيرون از دستگاه جوجه كشي رطوبت محفظه مناسب وضعيت جوجه هاي يكروزه نمي باشد ، براين اساس براي كاهش شوك وارده به جوجه ها جهت انتقال از جوجه كشي به سالن رويش اضطراري ميباشد كه رطوبت نسبي حدود 70 درصد باشد . 

رطوبت درون سالن بايد روزانه موضوع تحليل قرار گيرد ، در صورتيكه رطوبت در هفته اوليه به زير تر از 50 درصد افت نمايد جوجه ها آب تن خود را از دست داده واين امراثر منفي بر كارايي گله خواهد گذاشت و همچنين منجر چسبندگي مقعد مي گردد . 

در چنين قوانيني مي بضاعت از آبپاشي حيطه فاقد جوجه ريزي گرديده يا اين كه نازل هاي اسپري كننده ( مه پاش ) جهت ارتقاء رطوبت طي زمان اوليه پرورش به كارگيري نمود كه در اين سيستم(مه پاش) هواي محل ورود با تبخير قطرات توليد گرديده از طرز پمپ كردن آب درداخل لوله و نازل ها خنك مي شود . 

براي به حداكثر رساندن سرعت تبخير اضطراري هست كه خطوط مه پاش در نزديكي محل ورود هوا قرار داده شوند .گهگاه ممكن مي‌باشد خطوط اضافي نيز در مركز تالار زمينه نياز باشند . مي بايست اعتنا داشت كه در هنگام استفاده از مه پاش با تهيه اندازه قطرات از مرطوب شدن بستر دوري شود . 

سيستم تامين رطوبت بايد به دسته ايي پباده سازي شود كه فضاي بين حصارها ودر و ديوار سالن نيزمرطوب شوند . در صورتي كه آب حاوي مقادير بالايي از مواد معدني نامحلول يا اين كه ذرات ريز باشد كارايي سيستم خنك كننده تبخيري در دراز دوران كاهش مي يابد . 

– جوجه هاي محافظت شده در رطوبت مطلوب كمتر دچار كم آبي رنگ بدن گرديده و معمولا شروع خوب تر ورشد يكنواخت تري خواهند داشت . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/18 ساعت: ۱۲ توسط:faakhte :

تغذيه گله مرغ گوشتي

تغذيه 
گله مرغ گوشتي تغذيه و كيفيت آن نقش مهمي در رويش مرغ ها دارد، چون تغذيه لبريز مصرف ترين بخش مرغداري هست بايستي به اين زمينه اعتنا زيادي كرد . معمولا پرورش دهندگان از ۱ تا ۱۸ روزگي از يك دسته منحصربه‌فرد براي جوجه هاي گوشتي استعمال مي‌نمايند و آن‌گاه از ۱۸ روزگي جيره غذايي تغيير تحول ميكند، همه جيره هاي غذايي به چهره برنامه اي و با به كارگيري از آسياب و مخلوط ميشود، همينطور در خانه نيز ميتوان با به كار گيري از وسايل ساده هم عمليات ادغام كردن را انجام اعطا كرد البته بهتر مي‌باشد از آسياب و مخلوط كن صنعتي استفاده كرد . 

ماشين جوجه كشي
نوردهي 
در سالن استفاده از برنامه نوردهي درست در ارتفاع زمان پرورش، ميتوان رشد متعددي در مرغ توليد نمايد و باعث در اختيار گرفتن سن بلوغ جنسي هم ميشود، البته مورد ها بيشتري نظير گونه سالن، منطقه، فصل، وزن و… در بلوغ جنسي تاثيرگذار هست . 

با دانلود طرح توجيهي رويش مرغ گوشتي سال ۹۷ از هزينه هاي جاري و مقدار فيض اطلاع پيدا كنيد . 

نكات 
كليدي در ارتباط با ميزان نور در طول رويش به خصوص پس از هفته ۱۰ افزايش طول مدت و شدت فروغ نقش متعددي تسريع بلوغ جنسي ميشود . 

در طول زمان رشد ارتفاع زمان فروغ و ميزان شدت آن نبايد فراموش شود چون تاثير منفي مي‌گذارد . 

در تالار هاي باز، شدت فروغ و روشنايي در بازه زماني كاهش عرض جغرافيايي كاهش مي يابد، به صورتي كه در شراي عرض جغرافيايي بيشتر از ۴۰ رتبه باشد، دستكم شدت نوروروشنايي مصنوعي بايستي ۴۰ گران قيمت باشد و در حالتي كه عرض جغرافيايي كمتر از ۴۰ درجه باشد، دست كم روشنايي مصنوعي مي بايست ۶۰ لوكس با طيف نوري زرد، نارنجي رنگ و قرمز رنگ باشد . 

سالن 
رشد مرغ معمولا پيشنهاد ميگردد عرض سالن ها در بين ۱۲ تا ۱۶ متر باشد، در فيس اضافه شدن پهنا بايستي اواسط تالار مي بايست تيرآهن هاي قادر تري به كار گيري كرد، سقف تالار ها هم مضاعف داراي اهميت است و با دقت به شرايط اقليمي، منش معماري و مصالح موجود در حوزه‌ ساخته مي شود . معمولا سقف ها به چهره طاق قوسي، سوله، سقف صاف و خرپا با مطالحي مانند: آجر، ورق آهني، ايرانيت سيماني و بتوان ساخته ميشود، اندازه ارتفاع براي مرغداري هاي گوشتي در مناطق گرم ۲٫۶۰ تا ۲٫۸۰ و در هواي سرد بين ۲٫۲۰ تا ۲٫۴۰ مي باشد . رشد 
مرغ گوشتي 


تهويه 
سالن پرورش تهويه به طور كلي با سه روش: طبيعي، مصنوعي با فشار منفي و تصنعي و مصنوعي با فشار مثبت انجام مي‌گيرد . در راه و روش تهويه ارگانيك از روزنه هاي سقفي و پنجره اي در تالار استعمال ميگردد اين شيوه معمولا براي تالار هايي مطلوب است كه عرض آنها اندك ميباشد و در جريان دايم باد قرار دارا‌هستند . تهويه تصنعي و مصنوعي با فشار منفي با به كارگيري از يك مكنده هوا است كه بر اثر خروج هواي تالار از يك طرف، هوا را از طرف ديگر وارد ميكند . تهويه تصنعي با فشار مثبت: در اين راه و روش از سيستم دمنده به كارگيري مي‌شود و همينطور هواكش ها در معرض هواي كثيف كه منجر استهلاك ميشود، قرار ندارد . 

پيشنهاد 
به مطالعه: طرح رشد بوقلمون 
بيماري 
نيوكاسل يك عدد از بيماري هاي خطرناك طيور، بيماري نيوكاسل مي باشد كه در چهره تشديد ويروس قادر است موجب مرگ مرغ ها شود، اين مرض سبب ساز تضعيف عملكرد سيستم تنفسي، عصبي و هاضمه مرغ ها هم مي‌گردد از عامل ها وجود اين بيماري ميتوان به كاهش ساخت تخم، چرخيدن راز و گردن مرغ، اسهال، مردن نگهاني تعداد زيادي مرغ اشاره كرد . 

نكات 
حياتي در واكسينه كردن جوجه هاي گوشتي هيچ زمان از واكسن هاي تاريخ قبلي استفاده نكنيد . 
هيچ زمان مرغ هاي مريض را واكسينه نكنيد، علي الخصوص گله ما يحتاج بايد عاري از بيماري هاي تنفسي و CRD باشند . 
در ميان دو نوبت واكسينه كردن، دستكم يك هفته فاصله باشد تا اظطراب ناشي از واكسن قبل برطرف شود . 
آن‌گاه از واكسينه كردن، بهتر ميباشد آب آشاميدني به بازه ۲۴ ساعت بيش تر شود . 
واكسن هاي در جاي خنك و تاريك محافظت فرمائيد . 
تمام مرغ ها بايستي در يك جايگاه بايستي در بازه زماني واكسينه شوند . 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/17 ساعت: ۰۸ توسط:faakhte :

اصول پروش اردك

| اصول ، جوجه كشي ، تغذيه پرورش اردك به ادله فيض دهي بالا توجه اكثري از پرورش دهنده و اشخاص فعال در مورد جوجه كشي و همچنين زمينه رويش و حفظ گونه هاي طيور را به خود جلب كرده مي باشد . اردك ها نيز مانند زياد از پرنده ها از راه هاي مختلفي سود دهي دارا هستند از اين رو سوددهي و درآمدزايي اردك به نژاد آن بستگي دارااست .اشخاصي كه در مقياس هاي بزرگي چون مزرعه هاي و تالار به رشد اين پرنده درگير مي باشند درآمد هاي بالايي چون 30 تا 40 ميليون توماني دارا‌هستند . 

حائز اهميت هست بدانيد كه امروزه كارآفريني هاي اكثري به مدد راه و روش اندازي مزرعه ها و سالن هاي متعدد رويش گونه هاي پرنده هاي انجام گرفته است . از ويژگي هاي بارز راه اندازي اين دسته فعاليت هاي عدم نياز به سرمايه هاي بالا مي باشد به طوري كه با سرمايه ناچيز و كافي مي بضاعت اين كار را در مقياس كوچك يا اين كه متوسط آغاز كرده و رفته رفته با برداشت سود آن را گسترش بخشيد . 

براي شناخت بي نقص و كسب داده ها لازم براي پرورش اردك شما را به تلاوت ادامه اين اين مقاله دعوت مي نمايم . 

اردك پرنده اي آب دوست هست كه عمده ما در كودكي با آن ياد داشته و با آن بازي كرده ايم . اين پرنده در شهر هاي شمالي به ويژه در شاليزار ها به فراواني ديده مي شوند . از ويژگي هاي بارز اين پرنده ها مي توان به نياز كم و اساسي تر از همه استمرار بالاي آن ها اشاره كرد و همين مورد ها سبب گرديده تا پرورش دهنده هاي به برهان سود بالا و ريسك زير رغبت بيشتري به پرورش اين پرنده دارند . 

علاوه بر اين مي بايست به اين نكته هم اعتنا شود كه اردك در مقايسه با بخش اعظم پرنده هاي از سرعت رشد بالايي برخوردار بوده و در مدت برهه زماني كوتاهي شما مي توانيد درآمدزايي خود را استارت فرمائيد . همچنين گوشت اين پرنده به استدلال بها غذايي بالايي برخوردار بوده و به ادله حضور سرشار پروتئين ، ويتامين ها و بقيه موردها از محبوبيت بالايي برخوردار بوده و گاهاً به عنوان جايگزين گوشت مرغ از ان ياد مي شود . 

گوشت اين پرنده برخلاف گوشت دوچندان از از پرنده هاي پرورشي سلامت خيس مي باشد چرا كه اين پرنده  ماشين جوجه كشي در عصر پرورش خويش هيچ گونه هورمون يا موارد ديگر دريافت نمي كند . 

نژاد 
هاي اردك نژاد روئن : محل پيدايش اين جور از اردك ها ميهن فرانسه بوده و از لحاظ ظاهري به نژاد پكين مشابه مي باشد . اردك نر روئن در حدود 4 .5 كيلو و اردك ماده 4 كيلوگرم وزن دارااست .معمولاً در اين دسته از نژاد اردك هاي نر از ماده هاي زيباتر بوده و از جثه هاي بزرگ تري برخوردار ميباشند . روئن هاي ماده هر ساله در حدود 70 تخم مي گذارند كه مقطع مقطع جوجه كشي از آنان 28 روز مي باشد . 

رويش 
اردك 
نژاد پكن : همان طور كه از نام آن پيداست اين نژاد منشاء گرفته از چين مي باشد . حائز اهميت هست بدانيد كه پيكن به عنوان يك اردك گوشتي بخش اعظم در آمريكا پرورش داده گرديده و همچنين رويش دهنده هاي زيادي را در مملكت هاي متعدد عالم به خود جلب كرده مي باشد . 

اردك نر در اين نژاد در حدود 4 تا 4 .5 كيلو گرم و ماده 3 .5 تا 4 كيلو مي باشد . يك از ويژگي هاي بارز اين اردك هاي تخم گذاري آن ها بوده وئ كه در تعداد بالا انجام مي شود . اردك ماده پكن هر ساله 135 تا 175 مي گذارد كه هر يك از آنها در 65 تا 80 گرم بوده و به كرمي مايل به سبز مي باشد . 

تفاوت اردك نر و ماده در اين نژاد در دم آنها مي باشد يعني اردك نر دارنده دو عدد پر كوچك براق بوده و به همين عامل نر و ماده به راحتي تشخيص داده مي شود . 

رويش اردكاين اردك ها داراي بدني شيب دار بوده و بخش پاييني تن آنان به سمت زير مي باشد اين امر باعث گرديده تا ساختار و صورت بدن اين پرنده ها شباهت متعددي به پنگوئن پيدا كند . علاوه بر اين ساختار بدني نژاد پكن سبب ساز شده تا اين پرنده جفت گيري را در آب انجام دهد . 

بيشتربخوانيد: 
تغذيه اردك ها : تغذيه اردك ها انواع نژادهاي اهلي و وحشي بومي نژاد ايلسبوري : اين اردك بار نخستين در كشور انگليس و در شهر لندن چشم شده مي‌باشد . حائز اهميت مي‌باشد بدانيد كه اين نژاد به تنبل و چاق بودن داراي شهرت بوده و مدل ماده آن سالانه حدود 100 عدد تخم مي گذارد . وزن اردك ايلسبوري ماده 4 كيلو و نر نيز 4 .5 كيلو مي باشد . همينطور مي بايست به اين نكته نيز دقت داشت كه اين نژاد بر خلاف بسياري از نژاد هاي ديگر اردك دارنده پوستي سفيد رنگ مي باشد . 

رشد 
اردك 
نژاد آنكونا : اردك آنكونا جهت فروش به عنوان محصول ها گوشتي نگهداري مي شود . جوجه هاي حاصل از اين اردك ها ذاتاً به رنگ قهوه اي و سفيد بوده و بعد از بالغ شدن به رنگ مشكي و سپيد در مي آيند . 

رويش 
اردك 
نژاد خالدار استراليايي : اردك خالدار استراليايي اولي بار در مرزوبوم ايالات متحده چشم شد . وزن اردك نر 2 تا 2 .2 كيلو گرم و وزن ماده حدوداً 880 تا 1060 گرم مي باشد . رنگ اردك هاي خالدار استراليايي دارنده واريته هاي متنوعي زيرا رمز آبي رنگ ، سبز و نقره اي بوده حساس تر از تمامي از حيث تخم گذاري بسيار ايده آل ميباشند . 

پرورش 
اردك 
مراقبت 
و رويش اردك محلي در خانه اكثري از اشخاصي كه در روستا هاي و يا در شهر هاي كوچك معاش مي نمايند به پرورش اردك مي پردازند كه البته شروع اين فعاليت را با خريد جوجه اردك از بازار اتفاق مي افتد . 

بايستي به اين نكته توجه داشت كساني كه در بخشها روستايي زندگي مي نمايند به دليل در اختيار داشتن فضاهاي سرسبز فراوان مي توانند به راحتي محيطي مطلوب را براي مراقبت اردك آماده سازي كرده و به رويش اين پرنده بپردازند چرا كه اين اردك ها آن گاه از گذشت مدتي كه به اندازه كافي والا شده و رويش كردند براي فروش و عرضه به بازار مناسب مي شوند . 

رشد 
اردك شما مي توانيد به راحتي در منزل خويش به محافظت و رشد اين پرنده بپردازيد . براي اين فعاليت كافي مي‌باشد يكي از اتاق هاي خود را براي اين كار در لحاظ گرفته و مبادرت به خريد 25 تا 30 جوجه اردك كنيد و آن‌گاه آنان را در داخل اتاق قرار دهيد . البته براي اين كار مي توانيد زيرزمين و يا چه بسا پاركينگ خويش را هم در نظر بگيريد . 

موردي كه بايستي در راس اهميت ها قرار داده شود رعايت ظريف موارد حتمي از پاراگراف تهويه ، پاك كاري محيط نگهداري اردك ها مي باشد . 

در فصل هايي كه هوا سرد مي باشد شما مي توانيد از اشكال سيستم هاي گرمايش براي گرم كردن محيط استفاده ببريد . در اين ميان يك عدد از داراي اهميت هايي كه در رويش و پروار شدن اردك ها تاثير بدون واسطه داراست غذاي آن ها مي باشد . 

تغذيه 
اردك بومي شما 
مي توانيد براي رشد اردك هايتان از غذاهاي تحت به كارگيري نمائيد : 
پودر 
ذرت – پودر گندم – سويا – گونه هاي كرم ها – برنج – حشره هاي متعدد و … 
براي كامل شدن نياز هاي تغذيه اي آن ها مي توانيد هر تعدادي وقت يك توشه آنان را با استعمال از انواع ويتامينها و همينطور مكمل هاي غذايي تغذيه فرماييد . 

پرورش 
اردك به شكل صنعتي پرورش اردك به شكل صنعتي همچون رشد غاز ، دارنده نتيجه دهي بالايي مي باشد از اين رو عمده پرورش دهنده سعي مي نمايند تا كار خويش را به رخ صنعتي به انجام برسانند . براي رويش اردك به صورت صنعتي شما مي توانيد از سه رويكرد ذيل بهره ببريد . 

روش 
اوليه : نگهداري و رشد در فضاي باز با استعمال از اين رويكرد بايد جوجه اردك ها تا زمان 14 روز در يك سالن رويش يافته و آن‌گاه از عبور كرد اين مقطع به محيط خارج يا اين كه به عبارتي فضاي باز مانند شاليزار ها منتقل شوند . رشد دهنده ها در واقع با استفاده از اين شيوه اردك ها را در محيط بيرون نگهداري مي نمايند . حائز اهميت است بدانيد كه براي حفظ از هر اردك در استخر يا هر فضايي بايستي محيطي به ميزان يك متر مربع را در نظر داشته باشيد . 

بيشتربخوانيد: 
تغذيه اردك ها : تغذيه اردك ها اشكال نژادهاي اهلي و وحشي بومي رشد 
اردك اشخاص صاحب حيث و متخصص در موضوع طيور و دام اين نوع ابلاغ كرده اند كه اردك ها بايستي تا رسيدن به سن يك ماه در يك مكان خشك و به دور از نور خورشيد نگه داري شوند چرا اين امر منجر مي شود تا تن اردك ها به مقدار كافي از گيسو پر گرديده و براي محفظه خارج آمادگي اضطراري را پيدا نمايند . 

خط مش 
دوم : نگهداري و پرورش در فضاي نيمه باز فايده گيري از اين راه و روش براي محافظت اردك مستلزم داشتن هم استخر و نيز سالن مي باشد . در اين رويه اردك ها در يك تالار حفظ مي شوند با اين تفاوت كه تالار به بخش هاي زيادي تقسيم شده و در مقابل هر بخش استخر هايي براي اردك ها در نظر گرفته مي شوند . 

شايان ذكر هست كه اين شيوه از مراقبت اردك دوچندان رايج مي باشد و بخش اعظم رويش دهنده ها از آن منفعت مي مارك . 

راه و روش 
سوم : پرورش در فضاي بسته اساساً از اين روش در شهر ها و اقليم ها و مناطقي كه داراي آب و هواي سرد و خشك مي باشد سود مي بند . در اين رويه از رشد اردك، قفس اردك و يا اين كه هر محفظه كه فراهم مي نماييد مي بايست اردك ها را براي مدام در خويش نگه دارند و در واقع اردك ها هيچ آزادي بر همت خويش ندارند به نوعي مي توان اعلام كرد اردك هاي در اين رويكرد از رشد در زندان به رمز مي برند .

رشد 
اردك 
سالن 
رويش و نگهداري سالني كه براي رويش اردك ها در حيث گرفته مي شود مي بايست دارنده همه استاندارد هاي حتمي بوده و براي محافظت اين پرنده ها مطلوب باشد . حائز اهميت مي‌باشد بدانيد كه اردك عشق زيادي به آب تني دارا‌هستند و به همين استدلال در رخ تامين اين نياز آن ها در واقع قدم بزرگي در راستاي رويش آنان برداشته ايد . 

ولي در استاندارد ترين حالت شما مي توانيد يك سالن سقف دار به يار استخر در داخل تالار براي اردك ها در حيث داشته بگيريد كه اين موقعيت بهترين و استانداردترين حالت ممكن مي باشد . 

رويش 
اردك

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/14 ساعت: ۱۱ توسط:faakhte :

كنجاله آفتابگردان چيست؟

5-كنجاله 
آفتابگردان آفتابگردان يك عدد ديگر از موادي هست كه براي تأمين پروتئين جيره از آن به كارگيري مي كنيم . اندازه انرژي آن 1900 و پروتئين آن از 28 تا 40 % متغيير مي باشد . ميزان ليزين آن پايين و ترئونين آن امكان هضم بسيار كمي داراست . اين ماده دارنده اندازه زيادي پكتين (محدودكننده )، گزيلان و آرابينوزايلان هست و در مواقع مصرف حتماً مي بايست يك مولتي آنزيم حاوي پكتيناز به آن اضافه شود .فارغ از آنزيم مي توانايي مقداركمي ازآن را در جيره جايگزين سويا نمود . مثلاً به جاي 20 % سويايي كه در جيره آغازين جان دار مي‌باشد ، 15 % سويا و 5 % آفتابگردان قرار دهيم كه در اين وضعيت بالانس اسيدهاي آمينه بخصوص ليزين و ترئونين حتمي بنظر مي رسد . 
بطور خلاصه مي توان در جيره آغازين تا 25 % و در جيره نهايي تا 40 % سوياي مو جود را با آفتابگردان جايگزين نمود . اما در جيره حاوي آنزيم مي توانايي مقادير بيشتري از اين ماده را به كارگيري كرد .رنگ كنجاله آفتابگردان تيره هست وچون رنگ طعام درمصرف آن توسط طيورجذبه دارد، مصرف آن كمي محدود مي شود . 
6- 
كنجاله تخم پنبه كنجاله تخم پنبه دارنده 2300 انرژي متابوليسمي و 41 % پروتئين مي‌باشد . تخم پنبه دارنده ماده ضدتغذيه اي گوسيپول هست كه در گله هاي تخم گذار اهميت دارد زيرا در سفيده و زرده تخم مرغ ايجاد رنگ مي كند . تغيير‌و تحول رنگ زرده بصورت بوجود وارد شدن لكه هاي سبز تا سياه هست كه بستگي به مقطع بازه انبارداري دارااست و رنگ سفيده ، هم بدليل پاره شدن غشاء به رنگ صورتي درمي آيد . براي به كار گيري از تخم پنبه مي توان از سولفات آهن به نسبت 1 به 1 استعمال كرد ، چون تركيبات آهن دار با گوسيپول كمپلكس مي دهند و آنرا از دسترس سيستم گوارشي طيورخارج مي سازند . 
نخود نخود دارنده 2600-2400 انرژي و23 تا 25% پروتئين مي باشد . مقدار متيونين آن همانند سويا پائين است كه در مدت وقتي جيره نويسي مي بايست زمينه دقت قرار بگيرد . دارنده ماده ضدتغذيه اي آنتي تريپسين ميباشد البته اندازه اين ماده در نخود بسيار كمتر از سويا مي‌باشد كه اين ميزان قليل هم با حرارت از ميان مي رود ضمن اين كه حرارت تأثير مثبت روي اندازه پروتئين قابل هضم دارااست . تانن ماده ضد تغذيه اي ديگري هست كه در نخود وجود داراست . هر چه ميزان تانن عمده باشد امكان هضم پروتئين نخود پائين تر خواهد بود . در‌صورتي‌كه به روشي بتوانيم مقدار مواد ضدتغذيه اي نخود را پائين آوريم اين ماده با  ماشين جوجه كشي سويا رقابت خواهد كرد و با پروتئين سويا قابل مقايسه خواهد بود . 
8- 
پودر گوشت پودر گوشت در حدود 55% پروتئين ناپخته دارد و تجزيه كردن و داشتن حساب و كتاب آن بدليل متغير بودن ماده اوليه بصورت موردي، نياز مي باشد . مقدار متيونين ، سيستئين و تريپتوفان آن ناچيز و ليزين بالاست . اندازه انرژي پودر گوشت به اندازه چربي مو جود در آن بستگي دارااست . وجود يك آنتي اكسيدان در پودر گوشت براي پرهيز از فساد آن اهميت دارااست . پودر گوشت به اين ادله كه حرارت مي بيند و رطوبتش گرفته مي شود آلودگي ندارد . البته بزودي ممكن مي باشد آلودگي به آن منتقل گردد . پودر گوشت در صورتي‌كه حاوي استخوان باشد مي بايست با ارزش ارزانتري در اختيار مصرف كننده قرار گيرد و در اين شرايط 40 تا 50% پروتئين نپخته دارااست و منشاء خير و خوبي براي كلسيم و فسفر مي باشد البته هر چه فسفر آن پائين تر باشد خوب تر مي‌باشد چون ممكن مي باشد محدود كننده باشد .ميزان مصرف پودر گوشت بطور متوسط 5 تا 7% و حداكثر 10% مي باشد . در صورتي‌كه مقدار پروتئين پودر گوشت نامشخص باشد خوب تر مي باشد بخش اعظم از 4 تا 5% درجيره به فعاليت گيري نشود . 
9- 
پودر ماهي پودر ماهي داخلي كه از ماهي كيلكا بدست مي آيد حدود 60% پروتئين دارد . پودر ماهي فرنگي از ماهي هاي آنچوي ، هرينگ ، منهادان گرفته مي شود و در حدود 64% پروتئين داراست . تركيب اسيد آمينه ها و قابليت و امكان هضم آنها مضاعف بالاست . بخاطربو و طعم اي كه در گوشت و تخم مرغ ايجاد مي كند در مصرف آن محدوديت داريم و حداكثر 5% در جيره به كارگيري مي شود . درجيره جوجه هاي گوشتي اين اندازه در نقطه پايان عصر مي بايست به دست كم برسد . 
اگرميزان چربي پودر ماهي بيش از 1% باشد،مقدار عطر بخصوص بعدازطبخ مشكل ساز مي‌باشد . پودرماهي هم همانند پودرگوشت مي بايست دربردارنده آنتي اكسيدان باشد . 
پودر ماهي ممكن ميباشد موجب سائيدگي سنگدان شود . زمانيكه اين جراحات مشاهده شد بايد بلافاصله مواد پروتئيني با منشا حيواني انقطاع شده و ميزان دانه هاي خوراك يه خرده درشت تر گردد تا سنگدان به وضعيت معمولي در آيد . 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/12 ساعت: ۰۹ توسط:faakhte :

نكاتي در مورد تخم نطفه دار

در 
گزينش 
تخم نطفه داري به موراد زير دقت نماييد : 1- تخم هايي كه در نقاط مختلفشان دارنده كنار گذاشتن و مشكل ها شكسته شدگي باشند . اين مسئله به اين عامل مي باشد كه پوسته ي تخم بازدارنده از انتقال بي واسطه گرماي دستگاه مي شود . اگرتخم شكسته باشد ، دما به فيس بي واسطه به درون تخم رفته و سبب تبخير مالامال سرعت آن مي شود . اين زمينه علاوه بر نيستي بي نقص تخم ، باعث ساز ايجاد مشكل ها بهداشتي دربردارنده از تبخير مواد داخل تخم براي تخم هاي ديگر مي شود كه بر كل تخم ها تاثير منفي خواهد گذاشت . 

2-تخم هايي كه بدشكل مي باشند . گرد بي نقص كه سرو ته تخم معلوم و مشخص نمي باشد و يا اين كه اين كه بيضي صورت بي نقص مي باشد . 

3- تخم هايي كه يا اين كه دوچندان كوچك مي باشند يا اين كه اين كه مضاعف والا . تخم هاي كوچك كه به استدلال اندازه فراوان كوچك آنان ، نطفه تغذيه ي كافي نخواهد داشت و در سود يا اين كه مضاعف ضعيف به عالم خواهد آمد و يا اين كه اين كه در باطن تخم تلف خواهد شد . تخم زياد درشت نشان از سن بالاي مرغ تخم گذاز است كه اين زمينه هم قادر است باعث ساز تلف شدن جوجه درون تخم شود . 
ماشين جوجه كشي
4- تخم هاي كهنه . تخمي كه براي مقطع زماني دوران زيادي بعد از آن از عده اوري محافظت مي شود قابليت تبديل شدن به نطفه ي بسيار پاييني دارااست . اين اختلال به ادله تبخير آب و مواد داخل تخم صورت مي گيرد كه خط مش تشخيص آن نيز سبك بودن تخم نسبت به تخم هاي مشابه مي باشد . 

5- تخم هايي كه خوني و آلوده ميباشند . مرغ هاي بيمار، بخصوص مرغ هايي كه به بيماري هاي گوارشي در گير ميباشند ، در فيس تخم گذاري ، تخم آلوده ايجاد خواهند كرد . در اين صورت نطفه درون تخم با نقص‌ مواجه شده و به صورت بي نقص پرورش نمي‌كند و درنتيجه تلف خواهد شد . 

6- محيط آلوده و كثيف و آلوده و كثيف ي تخم گذاري : در صورتي كه محفظه تخم گذاري آلوده و كثيف به باكتري ها و نجاسات باشد، بدنه ي آلوده و كثيف ي تخم مي تواند باعث ساز انتقال بيماري به تخم هاي ديگر شود كه در فيض منجر زخم كلي به تخم هاي نطفه دار و جوجه ها خواهد شد . 

7- تخم هايي كه از جفت گيري مرغ و خروس هاي برنا حاصل مي شود . اين مشكل به ادله عدم بلوغ فارغ از نقص در خروس هاي جوان در 14 روز ابتدايي جفت گيري و در فيض عدم ايجاد اسپرم خواهد بود . اين مورد به فيس عيني قابل تشخيص نمي باشد . 

فراگيري 
نطفه 
سنجي علاوه 
بر 
موارد فوق، خريدار مي بايست مسئله ها تحت را نيز در لحاظ داشته باشد : 1- به هيچ وجه به چهره اينترنتي اقدام به خريد تخم نطفه دار نكند . معاينه ي حضوري تخم نطفه دار به عبارتي جور كه در مورد ها بالا نيز اشاره كرديم مضاعف كليدي مي باشد . 

2- محل خريد تخم نطفه دار از محل جوجه كشي بدور نباشد . در وحله ي نخستين نياز هست كه از شهر خود اقدام به خريد تخم نطفه دار نماييد . فواصل زياد هم پا با تغييرات اقليمي و آب و هوايي خواهند بود كه تغيير‌و تحول ناگهاني اين تغييرات در تخم ها باعث ساز نيستي آن‌ها خواهد شد . 

3- طبق تجربه ، خوب تر مي باشد در وحله ي اول تعداد مقداري تخم خريداري فرماييد و منجر ساز با اطمينان از فروشنده اقدام به خريد بخش اعظم ي تخم كرده و جوجه كشي اصولي را انجام دهيد . 

به طور كلي ، تخم نطفه داري كه براي جوجه كشي مرغ به كار گيري مي كنيد بايد نو و تندرست باشند . براي خريد تخم هاي نو حتما توصيه مي شود كه از مكان هاي نزديك تخم ها را خريداري نماييد و گله فروشنده را به طبع مشاهده فرمائيد . درصد نر (نسبت يك به دو يا اين كه يك به سه به طبع به طبع به طبع رعايت گرديده باشد )، موقعيت مكان مراقبت و تغذيه مرغ هاي مولد در بيرون شدن جوجه هاي سالم از تخم اثرگذار مي باشند . 

2- 
شايسته ترين 
درصد نر به ماده براي جوجه كشي مرغ چه قدر است؟ درصد نر مناسب براي مرغ سه به يك ميباشد . يعني به ازاي هر سه مرغ مي بايست يك نر وجود داشته باشد . زياد بودن مرغ ها يا اين كه اندك بودن خروس ها باعث به ضعيف شدن نطفه و عدم خروج و يا اين كه ضعيف شدن جوجه هاي هچ شده مي شود . 

مكان نگهداري نيز مي بايست تميز و عاري از هرگونه آلودگي و عفونت باشد . زيرا اين برهان مي تواند سبب به مريض شدن مرغ ها و خروج جوجه هاي كثيف به باكتري و عفونت از تخم هاي نطفه دار گرديده و منجر ساز مريض شدن و فنا گله شود . 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/11 ساعت: ۰۷ توسط:faakhte :

بيماري شايع در قناري

شايع ترين 
بيماري هاي قناري 1) 
چاقي در قناري يك عدد از شايعترين بيماري هاي قناري كه در اثر قليل توجهي پرورش دهنده به وجود مي آيد، چاقي قناري است . اين بيماري در اثر تغذيه بيش از حد پرنده از تخم مرغ آب پز، دانه هاي روغني مانند ارزن و تخم آفتابگردان، تغذيه بيش از حد مجاز و … به وجود مي ايد و فيض آن به وجود وارد شدن بيماري هاي ثانويه مثل پرريزي، عدم تخم گذاري، تنگي نفس، اندك تحركي و … مي باشد . براي جلوگيري از بروز چاقي در پرنده به طبع بايستي اذن پرواز را به او بدهيد و قفس بزرگي را براي وي تنظيم كنيد، هم چنين مي بايست از دانه هاي ناچيز چرب، ميوه ها و صيفي جات تغذيه نمايد . 

ماشين جوجه كشي
اسهال در قناري اين بيماري نيز در اثر وارد وارد شدن شُك دمايي، استرس، ترس، تغذيه با غذاي ناسالم و … به وجود مي ايد و فيض آن آبكي بودن فضولات پرنده، آلوده بودن بدور و بر مخرج و ضعيف شدن پرنده مي باشد، براي پرهيز از بروز چنين بيماري مطلقا بايد رتبه دماي محفظه را در محد متعادلي اثبات نگه داشت و از توليد هر نوع سر و صداي زياد و رعب و وحشت پرهيز نمود . 3) 

يبوست در قناري اين بيماري در اثر تغذيه تكراري و نا مناسب ساخت خواهد شد، به‌اين ترتيب براي دوري از اين بيماري مسلما قناري را با اشكال ميوه ها و سبزيجات تغذيه كنيد، از علايم اين بيماري مي توان و توانايي اذعان كرد كه پرنده هنگام دفع فضله با مشكل مواجه مي شود و هميشه دُم مي زند . 4) 

ورم روده در قناري اين بيماري در اثر تغذيه از مواد غذايي فاسد و ناسالم به وجود مي آيد و دليل ها بيماري زا در سراسر روده پرنده متفرق مي شود و به راحتي مي بضاعت رگ هاي خوني سياه رنگ را در تحت شكم پرنده مشاهد نمود، از علايم اين بيماري مي توان سستي و بي حالي، اسهام، عدم بضاعت و بضاعت در جفت گيري و تخم گذاري و… اشاره نمود . براي درمان اين بيماري مطلقا بايد با مشاوره دامپزشك از آنتي بيوتيك هاي مطلوب استعمال نمود و مواد غذايي را به صورت نو و شسته گرديده در اختيار آنها قرار دهيد . 5) 

آبله در قناري اين بيماري نيز ادله ويروسي دارد و برهان نشر دهنده آن سبب ايجاد نقاط سفيد، قرمز‌رنگ و يا اين كه زرد رنگ بر روي سر و گردن و پر و پر و بال هاي پرنده خواهد شد . استدلال تكثير دهنده اين بيماري از خارج مي باشد براين مبنا در چهره تماس قناري ها با پرنده هاي وحشي و يا اين كه جديد خريداري شده احتمال سرايت بيماري وجود خواهد داشت . سود 

گيري كلي : در اين مقاله عملكرد گرديده تا خلاصه اي از نكات و تكنيك هاي داراي اهميت در رشد قناري و جوجه كشي از آن خدمت شما يادگرفتن داده شود، رويش اين پرنده فراوان لذت بخش و مشغول كننده خواهد بود به شرطي كه تمام نكات گفته گرديده در اين مطلب را مد لحاظ قرار دهيد . قناري ها دارنده هوا داران متعددي در ميان مردم مي باشد و اشخاصي مي باشند كه براي داشتن آن ها حاضرند تعدادي ميليون بپردازند، براين مبنا رشد اين پرنده كوچك ميليون ها تومان درآمد براي شما خواهد داشت . 

در صورتي كه نياز به هر نوع مشاوره كردن داشتيد و يا اين كه اين كه سوال، سفارش و يا انتقاد خاصي داشتيد از راه بخش ايده ها با مديران وب تارنما در در ميان بگذاريد . 

برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/10 ساعت: ۰۷ توسط:faakhte :

بيماري هاي ويروسي با واكسيناسيون

واكسيناسيون: 
آنتي بادي هاي مادري فقط تا 2 هفته مي تواند جوجه ها را در مقابل بيماري ها مراقبت كند . بيماري هاي ويروسي با واكسيناسيون قابل پيشگيري مي باشد .به تيتر نمونه جوجه هاي تخم گذار در هچري عليه مارك واكسينه مي شوند .همچنين در مقابل كوكسيدوز واكسن وجود دارد كه ايمني بالايي ايجاد مي نمايد .با اين حالا در برخي بيماري ها مانند برونشيت به ادله پديده نوتركيبي و ايجاد سروتيپ هاي جديد ، واكسن شيوه موثري در جهت پيشگيري از بيماري نمي باشد و واكسن تنها مي تواند از تلفات بالا پرهيز كند .

ماشين جوجه كشي

د) 
آنتي بيوتيك: آنتي بيوتيك در صنعت طيوربيشتر جهت پيشگيري به كار گيري مي شود .بخش اعظمي از جوجه ها در 18 روزگي جنيني يك دوز آنتي بيوتيك تزريقي مان ceftiofur و جنتامايسين اخذ مي كنند .دليل داراي اهميت عفونت بند ناف رطوبت در طي ساعت هاي ائليه پس از هچ مي باشد .هنگامي كه بند ناف بدرستي بسته نشود و بدنبال آن با يك تراز آلوده در تمكاس قرار گيرد عفونت بند ناف صورت مي گيرد . بدين ترتيب جوجه هاي يكروزه جهت پرهيز از عفونت بند ناف يك دوز آنتي بيوتيك اخذ مي نمايند . 
در طي دوره رشد ضدكوكسيديوز به جيره طولاني تر مي شود كه علاوه بر پيشگيري از كوكسيديوز مشوق رويش نيز مي باشد .آنتي بيوتيك virginamycin هم مشوق رويش مي باشد كه در برخي مرغداري ها به كار گيري مي شود .جهت دوري از انتريت نكروتيك نيز از آنتي بيوتيك به كار گيري مي شود . 
زماني كه در تالار آغاز بيماري را با علايم گوارشي و تنفسي مي بينيم فارغ از دقت به برهان از آنتي بيوتيك از روش آب يا غذا استعمال مي كنيم .از طرفي دوز دارويي بر حسب آب مصرفي و يا اين كه طعام روزانه كل گله حساب و كتاب مي شود، به اين ترتيب كل گله آنتي بيوتيك اخذ مي نمايند .در سيتم هاي ريلي و nipple به ندرت پس از معالجه شستشو فيس مي گيرد در اين فيس آن‌گاه از دوره درماني يه خرده آنتي بيوتيك از شيوه آبخوري ها به جوجه ها مي رسد .دوز موءثر دارو بوسيله هر شركت تععين مي شود كه براي رسيدن به معالجه مي بايست يك سري روز درمان ادامه يابد .البته رسيدن به غلظت ممانعت كننده(MCI) در درمانها ي گروهي مثل دادن دارو با آب يا اين كه طعام ايراد مي‌باشد . 
از طرفي داده ها راجع به فارماكوكنتيك داروها اندك است،اينكه با چه دوزي، چه موقع و تا چه هنگامي به دوز مفيد دارو در خون مي رسيم هنوز مسئله مشاجره مي باشد .براي 
مثال آيا مي بضاعت و توان با دوز بالا اما در يك زمان كوتاه به دوز موثر آنتي بيوتيك در خون برسيم؟ راه 
هاي كاهش مصرف آنتي بيوتيك: 1) يكي از خط مش هاي كاهش مصرف آنتي بيوتيك كاهش بار ميكروبي در محفظه رويش مي باشد .اين كار با مواد شيميايي و پروبيوتيك ها چهره مي گيرد . 
در ساليان اخير جهت كاهش باكتري هاي E .coli و سالمونلا در آب از مواد شيميايي كاهش دهنده PH استعمال مي نمايند .متاسفانه اين توليد ها گران بها و كوتاه اثر مي باشند . 
به كار گيري از حذف رقابتي يك منش جانبي جهت كاهش استفاده ار آنتي بيوتيك ها محسوب مي شود .استعمال از ميكروفيلر غير بيماريزاي دستگاه گوارش (پروبيوتيك) مي تواند از تكثير دست اندركاران پاتوژن پرهيز كتد . 
2) راه و روش ديگر به كارگيري از واكسن درون آب مي‌باشد كه بداخل آب اسپري مي شود و با عوامل پاتوژن رقابت مي كند . 
3) شيوه ديگر كه هنوز در حالا چك است، كامل كننده هاي غذايي نظير آنزيم ها، اسيدهاي ارگانيك و اوليگوساكاريدهاي غير قابل هضم مي باشد .براي نمونه اوليگوساكاريدهاي خوراكي كبد را جهت ترشح پروتئين متصل به مانوز تحريك مي نمايد كه به كارداران پاتوژن متصل مي شود و سيستم ايمني را تحريك مي نمايد .اوليگوساكاريدها بايد در يك دوز مطلوب و به صورت پيوسته در جيره وجود داشته باشند اما اين برنامه هنوز مطمئن نمي باشد و هزينه هاي متعددي در بر دارد . 
4) منش ديگر، شناسايي نقاط بحراني انتقال كارداران بيماريزا مي باشد .اين كارداران مي تواند از طرز كشتارگاه، هچري، انبار غلات و آب و خوراك منتقل شود .بدين ترتيب تندرست اين محفظه ها مي تواند در كاهش توشه ميكروبي و در نتيجه كاهش استعمال از آنتي بيوتيك ها موثر باشد . 
نتيجه: 
به كارگيري از آنتي بيوتيك مي تواند سبب مقاومت آنتي بيوتيكي در بشر ها نيز شود .اگرچه انتقال مقاومت از باكتري هاي حيواني به بشر ناچيز مي باشد البته نمي توانايي از اين مسئله براحتي گذر كرد .به كار گيري از آنتي بيوتيك در بيماري هاي ويروسي نا به جا است به اين ترتيب در حالتي كه بتوان با امنيت زيستي از كمپله شدن كارداران ويروسي دوري كرد، ديگر احتياجي به به كارگيري از آنتي بيوتيك نخواهيم داشت .همينطور با تهيه و تنظيم پروفايل شيميايي در آخر زمان رشد مي توان به عامل ها خطر ساز محيط پي برد و اقدامات مديريتي و واكسيناسيون را بر شالوده آن ها تهيه و تنظيم كرد .اين كه از كدام سويه ي واكسن و در چه سني واكسيناسيون چهره گيرد بر اساس اين برنامه ها تهيه مي گردد .اين برنامه خطر ابتلا به بيماري ها را كاهش مي دهد و به رخ غير بي واسطه مي تواند مصرف آنتي بيوتيك در صنعت طيور را كاهش دهد .بيوسكوريتي يا امنيت زيستي حساس ترين عامل در كاهش پيدايش بيماري ها و در فيض كاهش مصرف آنتي بيوتيك مي باشد . 

 
برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/2/9 ساعت: ۰۹ توسط:faakhte :